Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

Janez Janša ni primeren za člana Komisije DZRS za nadzor OVS

Državni zbor danes ni sprejel sklepa o ustanovitvi Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. V poslanski skupini ZaAB smo sklep soglasno in brez pomislekov zavrnili. Pri tem pa ostro zavračamo navedbe poslancev SDS, da naša odločitev temelji na tem, da si ne želimo parlamentarnega nadzora na obveščevalnimi in varnostnimi službami.

Državni zbor danes ni sprejel sklepa o ustanovitvi Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. V poslanski skupini ZaAB smo sklep soglasno in brez pomislekov zavrnili. Pri tem pa ostro zavračamo navedbe poslancev SDS, da naša odločitev temelji na tem, da si ne želimo parlamentarnega nadzora na obveščevalnimi in varnostnimi službami.
Sklep o ustanovitvi smo zavrnili, ker menimo, da Janez Janša ni primeren za člana te komisije. In to ne zaradi razloga, ki ga je navedla oz. navaja poslanska skupina SMC, ki želi dokončno odločanje o ustanovitvi komisije preložiti do odločitve Mandatno-volilne komisije o tem, ali bo Janši poslanski mandat zaradi obsodbe prenehal ali ne.
V ZaAB opozarjamo, da komisija ne nadzoruje zgolj obveščevalnih služb, SOVO in OVS, temveč tudi varnostne službe ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, torej policijo. In da nadzoruje, ali so nadzorovana dejavnost in nadzorovani ukrepi – za policijo ukrepi, določeni v 149.a, prvem odstavku 149.b, 150., 151., 152. ,155. in 155.a členu Zakona o kazenskem postopku - v okviru ustave in zakona.
Menimo, da zaradi slednjega Janez Janša kot obsojenec in zapornik, ter oseba, zoper katero še vedno potekajo predkazenski in kazenski postopki, ne more opravljati nadzora nad organi pregona, ki zoper njega vodijo navedene postopke. V preteklosti smo bili nemalokrat priča ravnanju poslancev SDS, ki so v okviru omenjene komisije vršili pritisk na policijo, ki je preiskovala Janeza Janšo. Sedaj pa bi lahko slednje počel še Janez Janša sam. Komisija namreč lahko kadarkoli od policije zahteva tudi podatke o nadzorovanih ukrepih, ki še niso zaključeni.
V zvezi s tem opozarjamo tudi na Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, ki določa, da so nasprotje interesov so okoliščine, v katerih zasebni interes uradne osebe vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje njenih javnih nalog. In v primeru Janeza Janše gre za tipičen primer nasprotja interesov.
Da so lahko člani komisije zgolj zaupanja vredni poslanci, ki uživajo določeno stopnjo integritete, je predvidel tudi zakonodajalec, ki je določil, da se sestava komisije oz. člani komisije imenujejo z absolutno večino glasov vseh poslancev. Torej enako večino glasov poslancev, ki je potrebna za izvolitev predsednika vlade. Poleg tega velja opomniti, da zaradi občutljivosti dela komisije odstotnih članov komisije ne more nadomestiti noben drug poslanec.
Poleg tega Janez Janša ni edini poslanec v parlamentarni zgodovini, ki ni dobil zadostne podpore za članstvo v komisiji.
V poslanski skupini ZaAB  tudi ostro obsojamo današnje razprave Janeza Janše pri obravnavi sklepa na plenarni seji zbora. Njegov diskurz je bil sicer pričakovan, kljub temu pa bi opozorili na neresnice in diskvalifikacije glede članov Zavezništva AB. Janez Janša je za gospoda Jerka Čehovina, ki je bil v prejšnjem mandatu predsednik te komisije, zatrdil, da je (citat): »Po podatkih arhiva ne samo sodelavec, ampak uslužbenec Udbe, pripadnik organizacije, ki je po sodbi Vrhovnega sodišča bila zločinska pa smo glasovali za njega, ker je pač bil del predloga za parlamentarni nadzor.«
G. Čehovin nikoli ni bil ne sodelavec ne uslužbenec nekdanje Službe državne varnosti (SDV). Ker je bil priča podobnim diskvalifikacijam s strani poslancev SDS že v prejšnjem mandatu, je letos 22.4.2014 od Arhiva RS (vključujoč arhive CAE Uprave kriminalistične policije in SOVE) pridobil potrdilo, da ni podatka, ki bi pričal, da bi nekdanja SDV o njem odprla ali vodila kakršenkoli dosje: osebni dosje ali zbirni dosje, dosje sodelavca ali vira in terensko preverko. Omenjeno potrdilo je deponirano pri Komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb in si ga lahko Janez Janša kadarkoli ogleda.

Marjan Jarkovič Sekretar PS - Sekretar

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!