Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

Odprtje prizidka Podružnične šole v Vrtojbi

V ponedeljek, 1. septembra 2014, bo na prvi šolski dan v Vrtojbi še posebej praznično. Izgradnja prizidka in prenova šole v okviru energetsko učinkovite sanacije se je namreč zaključila. V ponedeljek ob 17. uri bodo tako novi prostori s krajšo slovesnostjo, ki jo oblikujejo učenci Podružnične šole Vrtojba, tudi uradno predani v uporabo

V ponedeljek, 1. septembra 2014, bo na prvi šolski dan v Vrtojbi še posebej praznično. Izgradnja prizidka in prenova šole v okviru energetsko učinkovite sanacije se je namreč zaključila. V ponedeljek ob 17. uri bodo tako novi prostori s krajšo slovesnostjo, ki jo oblikujejo učenci Podružnične šole Vrtojba, tudi uradno predani v uporabo. Šola je z novo pridobitvijo dobila kar nekaj novih prepotrebnih prostorov. Objekt je bil namreč na severovzhodnem delu obstoječ̌e šole ob telovadnici delno nadzidan. V pritličju pa je odprt atrij delno zasedelo prizidano stopnišče za dostop v nadzidan del. V pritličju so bile urejene sanitarije za gibalno ovirane osebe, v nadstropju pa dve novi učilnici, knjižnica in sanitarije. Na južni strani so učitelji dobili nov prostor za zbornico ter dva kabineta za pogovor s starši. Zanje so bile urejene tudi sanitarije z ločenim prostorom za čistila. Manjši posegi so bili še na jugovzhodnem delu objekta, kjer je strojnico in prostor za deponijo nadomestila delavnica za hišnika oziroma vzdrževalca. Ne nazadnje pa je bil šolski objekt priključen še na kotlovnico ob telovadnici. Sočasno s to naložbo se je izvedla tudi energetsko učinkovita sanacija POŠ Vrtojba, ki sodi med aktivnosti projekta Obnovljivi viri energije v primorskih občinah. Omenjeni projekt je financiran iz sredstev Švicarskega prispevka v okviru Slovensko-švicarskega programa sodelovanja za zmanjševanje gospodarskih in socialnih razlik v razširjeni Evropski uniji. Delež prispevajo še vključene Primorske občine, med katerimi je tudi Občina Šempeter-Vrtojba, kot izvajalska agencija pa ga koordinira Goriška lokalna energetska agencija (GOLEA). V okviru energetsko učinkovite sanacije stavbe je bila izvedena toplotna izolacija strehe in fasade, zamenjava stavbnega pohištva in vgrajeni so bili radiatorski termostatski ventili. Ko govorimo o energetski varčnosti, je velik dejavnik tudi samo vedenje uporabnikov. Zato je bo izveden energetski monitoring oz. spremljanje načina porabljanja energije, ki bo omogočal optimizacijo energetske porabe. S sanacijo bo šola prihranila okoli 75 % energije, kar na letni ravni znaša 17.319 EUR.

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!