Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

INTEREUROPA – VZMD za 161 delničarjev

INTEREUROPA – VZMD za 161 delničarjev oz. 214.670 delnic vložil Predlog za sodno določitev primerne denarne odpravnine, po nedostojnem sprenevedanju večinskega delničarja - POŠTE SLOVENIJE - ki zanika povezanost, kljub podpisanemu Sporazumu z SDH, KAD, LUKO KOPER in ZAVAROVALNICO TRIGLAV

INTEREUROPA – VZMD za 161 delničarjev oz. 214.670 delnic vložil Predlog za sodno določitev primerne denarne odpravnine, po nedostojnem sprenevedanju večinskega delničarja - POŠTE SLOVENIJE - ki zanika povezanost, kljub podpisanemu Sporazumu z SDH, KAD, LUKO KOPER in ZAVAROVALNICO TRIGLAV

V začetku novembra je VZMD,na Okrožno sodišče v Kopru, za 161 delničarjev družbe INTEREUROPA, d.d. - združenih v okviru civilne družbe"Delniška OPORA"in Delničarskega sporazuma priVZMD - s skupno 214.670 delnicami (1,28 % vseh delnic),vložil Predlog za sodno določitev primerne denarne odpravnine(VIDEO). V Združenju so namreč - po podaniZahtevi za odkup delnic manjšinskih delničarjev, ki so jo naslovili na večinskega delničarja, družbo POŠTA SLOVENIJE, d.o.o. - tik pred iztekom roka prejeli suhoparni dopis, v katerem pa se Pošta Slovenije skuša izgovarjati, da"ni glavni delničar v smislu določil Zakona o gospodarskih družbah,nitini z družbami, s katerimi je delovala usklajeno tekom obvezne prevzemne ponudbe, kapitalsko povezanana način, da bi vse skupaj predstavljale glavnega delničarja …"ter da posledično"…nima zakonske obveznosti, da poda ponudboza odkup delnicv obliki primerne denarne odpravninena podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah."

V svojem predlogu sodišču je VZMD izpostavil, da jePošta Slovenije, skupaj z družbami SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d.d. (SDH), KAPITALSKA DRUŽBA, d.d. (KAD), LUKA KOPER, d.d., LUKA KOPER INPO, d.o.o., ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., in TRIGLAV RE, d.d. - skupajimetnice 93,59 % vseh delnic Intereurope -marca 2020 sklenilaSporazum o sodelovanju pri izključitvi manjšinskih delničarjevdružbe Intereuropad.d.Glede na takšen Sporazum in tudi sicer očitno kapitalsko povezanost vseh navedenih družb, so strokovni sodelavci VZMD prepričani, daPošta Slovenije,skupaj z ostalimi podpisniki Sporazuma,nedvomno predstavlja glavnega delničarjaIntereuropev smislu določb 384. člena ZGD-1. Spričo dejstva, da Pošta Slovenije v zakonskem roku ni podala ponudbe, imajopredlagatelji pravico terjati, daprimernodenarno nadomestilo določi sodiščev sodnem postopku.

Ob vložitvi predloga na Okrožno sodišče v Kopru je Predsednik VZMD, mag Kristjan Verbič, še opozoril, da "je Pošta Slovenije že na 34. skupščini Intereurope, sklicani za 14. 4. 2020, predlagala inželela izpeljatiizključitev manjšinskih delničarjevpo ceni 1,45 € za delnico, vendar je bila skupščina zaradi epidemije COVID-19 preklicana. Gre za enak znesek, kot so ga predhodno ponudiliv prevzemni ponudbi, ki jo je sprejelo vsega 8,76 %delnic. Seveda tudi zato, ker je bila takšna cenakar za42,91 % nižja od tržne ceneoz. borznega tečaja delnicepred razkritjem prodajne cene za 72,13 % delež (2,54 €)terkar53,07 % nižja od knjigovodske vrednostidelnice (3,09 €)na dan 31. 12. 2018!"

PR VZMD

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!