Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

Občina Izola pridobila gradbeno dovoljenje za sanacijo ribiškega pristanišča

Občina Izola je pridobila gradbeno dovoljenje za sanacijo Ribiškega pristanišča Izola, projekta, ki ga vodi Komunala Izola po pooblastilu Občine. Komunala tudi sicer upravlja z občinskim pristaniščem. Vrednost celotne naložbe znaša 3,8 milijona evrov, večina naj bi bila sofinancirana z evropskimi sredstvi.

Občina Izola pridobila gradbeno dovoljenje za sanacijo ribiškega pristanišča

Izola, 2. 11. 2020 – Občina Izola je pridobila gradbeno dovoljenje za sanacijo Ribiškega pristanišča Izola, projekta, ki ga vodi Komunala Izola po pooblastilu Občine. Komunala tudi sicer upravlja z občinskim pristaniščem. Vrednost celotne naložbe znaša 3,8 milijona evrov, večina naj bi bila sofinancirana z evropskimi sredstvi. Razpisna dokumentacija za njihovo pridobitev je bila oddana na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Poseben doprinos pomeni za ribiče, saj bo ribiška infrastruktura urejena v skladu z vsemi tehničnimi in zakonskimi zahtevami.

"Projekt bo izveden v dveh fazah. Načrtovani posegi v prostor so namenjeni sanaciji sprehajalne poti – promenade, mandrača in valobrana glavnega pomola, s čimer bomo omilili poplavne vplive v mestu," je povedal župan Danilo Markočič, in dodal, da so nosilci aktivnosti pri pripravi projekta sodelovali z vsemi ključnimi deležniki, zlasti ribiči, ter uskladili interese.

Ob ribiškem mandraču ter ob obali Sončnega nabrežja bo ohranjena, vendar razširjena pešpot. Ureditev ne bo spremenila njenega obstoječega videza. Podaljšana in urejena z namakalnim sistemom bo tudi zelenica. Postavljeni bodo pomožni plavajoči pomoli ob ribiškem pomolu, zvišan bo skalomet osrednjega pomola. Projekt predvideva tudi izgradnjo podzemnega ekološkega otoka in interne podzemne elektroenergetske naprave za oskrbo plovil. Dopolnjena bo varnostna razsvetljava in urejen videonadzor. Zaradi povečanja varovanja pred poplavami bo zvišan del zelenice med podzemnimi rezervoarji in hotelom Marina, s presaditvijo obstoječe hortikulture na dvignjeno zelenico. Postavljeni bodo zabojniki za spravilo ribiških mrež, nadgrajena bo privezna oprema (sidrni bloki,sinkerji, rinke, bitve, verige, vrvi), dograjeno bo vodovodno omrežje za napajanje ribiškega pristanišča in za vodooskrbo plovil. Prav tako bo urejena kanalizacija odpadne padavinske vode. Ob vhodu v pristanišče bo zgrajeno parkirišče s šestimi parkirnimi mesti, na Sončnem nabrežju bo urejen prehod za pešce. Obstoječi bencinski servis bo protipoplavno zaščiten.

"V prvi projektni fazi, vrednosti 2,4 milijona evrov, je med drugim predvidena ureditev obstoječega ribiškega mandrača, privezov in pomolov ob obali Sončnega nabrežja. Ob pridobitvi nepovratnih evropskih sredstev bo ta zaključena še pred prihodnjo turistično sezono," je poudaril Denis Bele, direktor JP Komunala Izola.

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!