Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

Socialni demokrati s predlogi sklepov proti povečanju sosežiga v Anhovem, za prenovo okoljske zakonodaje in državni monitoring vplivov na okolje!

Socialni demokrati smo danes pred skupno sejo Odbora za zdravstvo in Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor Državnega zbora, ki obravnava onesnaženost srednje Soške doline zaradi sosežiga odpadkov v Anhovem, članicam in članom odborov podali pobudo za pripravo in sprejem rešitev, s katerimi bi se med drugim za obdobje treh let preprečilo povečanje obsega sosežiga odpadkov, ustanovilo medresorsko delovno skupino ter zagotovilo državni monitoring vplivov na okolje.

Socialni demokrati s predlogi sklepov proti povečanju sosežiga v Anhovem, za prenovo okoljske zakonodaje in državni monitoring vplivov na okolje!Socialni demokrati smo danes pred skupno sejo Odbora za zdravstvo in Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor Državnega zbora, ki obravnava onesnaženost srednje Soške doline zaradi sosežiga odpadkov v Anhovem, članicam in članom odborov podali pobudo za pripravo in sprejem rešitev, s katerimi bi se med drugim za obdobje treh let preprečilo povečanje obsega sosežiga odpadkov, ustanovilo medresorsko delovno skupino ter zagotovilo državni monitoring vplivov na okolje.Ob prepričanju, da je Slovenija ena najbolj zelenih in trajnostnih držav na svetu, velja opozoriti, da je ta slika popačena, ko imamo vrsto območij, kjer je dolgotrajna degradacija povzročila veliko okoljsko škodo in tveganja za zdravje ljudi. Namreč po nedavni objavi odmevnega poročila zdravnikov, se je ponovno vzpostavil strah, da se z industrijskimi praksami zastruplja naše življenjsko okolje in ogroža zdravje ljudi.Prepričani smo, da noben industrijski proces ne more imeti večje prioritete od zdravja in varnosti naših ljudi. Tako smo v preteklih dneh in tednih z vrsto usklajevanj z lokalno skupnostjo, civilnimi združenji, podjetjem Salonit Anhovo ter s poslanskimi skupinami pripravili predloge sklepov za začetek reševanja problema v dolini Sočein spornih okoljskih praks tudi v drugih delih Slovenije.Socialni demokrati med drugim predlagamo moratorij na povečanje obsega sosežiga odpadkov za obdobje treh let ter povečanje koncesnine za sosežig odpadkov in njeno opredelitev kot namenskega vira za sanacijo okoljske škode. Prav tako je treba zagotoviti neodvisen monitoring vplivov na okolje, odgovornost za izvedbo monitoringa v Anhovem in v drugih degradiranih območjih pa mora prevzeti država, posebej oblikovana medresorska delovna skupina pa naj v sodelovanju z zdravstveno in okoljevarstveno stroko opredeli ukrepe in časovnico za okoljsko sanacijo srednje Soške doline.Prav tako je po našem mnenju treba najti sistemske rešitve za prenovo okoljske zakonodaje, saj se je vzpostavil upravičen dvom, da veljavni okoljski standardi ne varujejo zdravja ljudi in kakovost življenjskega prostora zadostno, potreben pa je tudi celovit odgovor na vprašanje o prihodnji obdelavi, predelavi in sežigu odpadkov.S temi predlogi želimo uresničiti jasne cilje: preprečitev povečanja obremenitev okolja v dolini reke Soče; izvajanje monitoringa vplivov na okolje v državni domeni,da se ugotovi dejansko stanje obremenjevanja okolja in vpliva na zdravje ljudi, da se poveča koncesnine in s tem ustvari namenski vir za okoljsko sanacijo v dolini reke Soče, zakonodaja pa prenovi tako, da se z njo uveljavijo standardi, ki bodo preprečevali vpliv industrijskih praks na zdravje ljudi in na kakovost življenjskega prostora, da se ljudem v dolini Soče, v Celjski kotlini in Šaleški dolini povrne zaupanje, da v Sloveniji velja zakonodaja, ki jim jamči zdravo in varno življenjsko okolje. Samo tako bomo uresničili 72. člen Ustave Republike Slovenije, ki jasno zahteva, da ima vsakdo pravico do zdravega življenjskega okolja.Toje dolžnost in odgovornost države!

S prijaznimi pozdraviJanja BregarPoslanska skupina Socialnih demokratovOdnosi z javnostmitel. 051 668 779

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!