Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

Izolski župan je ravnal v skladu z veljavno zakonodajo in odločitvijo sodišč ter v korist občanov in občank

Trditve, ki so bile danes objavljene v časniku Delo, v članku z naslovom: Ko župan Izole uporabi betonske stebričke, v katerem je navedeno, da naj bi Občina Izola zaprla vhod v proizvodni obrat v lasti R Mercurija, so napačne in zavajajoče. R Mercuri ima do svojega proizvodnega obrata predviden dostop iz smeri Zustovičeve ulice (vzhodna obvoznica), ta dostop pa je leta 2005 uredila ravno Občina Izola ob izgradnji ceste, ker je dostop do objekta z javne ceste predviden po prostorskem aktu.

Izolski župan je ravnal v skladu z veljavno zakonodajo in odločitvijo sodišč ter v korist občanov in občank

Izola, 9.oktober 2019–Trditve, ki so bile danes objavljene v časniku Delo, v članku z naslovom:Ko župan Izole uporabi betonske stebričke, v katerem je navedeno, da naj bi Občina Izola zaprla vhod v proizvodni obrat v lasti R Mercurija, so napačne in zavajajoče.R Mercuri ima do svojega proizvodnega obrata predviden dostop iz smeri Zustovičeve ulice (vzhodna obvoznica), ta dostop pa je leta 2005 uredila ravno Občina Izola ob izgradnji ceste, ker je dostop do objekta z javne ceste predviden po prostorskem aktu.

O tem, da bo Občina na javnem parkirišču, ki je v njeni lasti in se nahaja na območju pred proizvodnim obratom R Mercuri, uredila dodatna parkirna mesta, je bilopisno obveščenonajprej podjetje Raiffeisen Leasing, ki je Občino Izola s povratnim dopisom dne 16. 7. 2019 obvestilo, da na predmetni nepremičnini nima več nobenih stvarnopravnih pravic. Sledilo jepisno obvestilo podjetju R Mercuri, ki je bilo poslano dne 17. 7. 2019. Če je podjetje R Mercuri o novih dejstvih, s katerimi ga je uradno seznanila Občina Izola obvestilo podjetje Mak Metal, ki ima prostore proizvodnega obrata v najemu, pa občini ni znano. Gre izključno za razmerje med najemnikom in lastnikom nepremičnine.

Sočasno so pristojne službe Občine Izola o ureditvi dodatnih parkirnih mest na parkirišču obveščale vse prevoznike, ki so podali vlogo za prevoz do objekta v letošnjem letu. Po tem, ko je bilo poslano pisno obvestilo zgoraj navedenim podjetjem julija letos, je komunalno podjetješele prejšnji teden, 3. oktobra - tri mesece po pisnem obvestilu,postavilo fizične ovire (panetone) in označilo dodatna parkirna mesta.Parcela, kjer je Občina Izola uredila dodatna parkirna mesta za svoje občane in obiskovalce, predstavlja grajeno javno dobro lokalnega pomena, ki galahkov skladu znjegovim namenom ob enakih pogojih uporablja vsakdo.

Podjetje Raiffeisen Leasing je leta 2012tožilo Občino Izola zaradi ugotovitve obstoja (priposestvovanje) stvarne služnosti vožnje z osebnimi avtomobili in tovornimi vozili po parcelah, ki so opredeljene kot javno dobro, v naravi pa predstavljajo del parkirišča "pri ladjedelnici". Tako Okrajno sodišče v Piranu, kot tudi Višje sodišče v Kopru sta zavrnila zahtevektožečestranke. Višje sodišče v Kopru je v sodbi z opr.št. I Cp31/2015, z dne 24. 2. 2015, med drugim zapisalo, dajavno dobro pomeni, da je uporaba nepremičnine pod enakimi pogoji namenjena vsem in tak status parcele pojmovno izključuje stvarno pravico služnosti poti na njej.

Na podlagi navedenih dejstev je jasno, da ni resnična trditev, da naj bi šlo za "nagajanje" Danila Markočiča, župana Občine Izola, ki naj bi postavil fizične ovire in tako onemogočil dostop najemnikom nepremičnine v lasti podjetja R Mercuri do proizvodnega obrata. Če je trenutno dostop v slabem stanju, pa ne župan ne Občina ne moreta odgovarjati, saj z nepremičnino gospodari lastnik.R Mercuri je dostop preko javnega parkirišča do svoje nepremičnine uporabljal samovoljno.

Prav tako ne drži trditev, da je "izolska občina dvesto metrov od proizvodne hale, ki jo od podjetja R Mercuri najema podjetje Mak Metal, lani omejila dostop vsem vozilom, težjim od 5,5 tone". Omenjeniprometni znak, ki tam omejuje promet tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 5,5 tone,stoji na tem mestu od leta 2005. Tega leta je zamenjal že prej postavljen prometni znak, ki je omejeval vožnjo vozil s skupno maso, večjo od 5,5 ton. Za vožnjo tovornih vozil mimo tega znaka v center Izole veljajo enaki pogoji za vse prevoznike, ki morajo pridobiti dovoljenje in ob tem plačati sorazmeren del škode, kot povračilo za čezmerno uporabo cest, ki jo povzročajo težka tovorna vozila na cestah. Višina povračila je odvisna predvsem od mase vozila in od obremenitve, ki je višja od dovoljene s prometnim znakom. Povračilo v res redkih primerih dosega vrednost 45 eurov za posamezen prevoz. Sredstva iz tega naslova Občina Izola namensko uporablja za vzdrževanje cestne infrastrukture.

Občina Izola obžaluje, da so nekatere gospodarske družbe pripravljene posredovati javnosti zavajajočeinformacije, da bi sledile ali dosegle svoje ozke kapitalske interese. Poslanstvo Občine Izola in župana Danila Markočiča pa je izključno skrbeti za kakovost življenja in bivanja vse občank in občanov ter v vsakem primeru zaščititi javno dobro.

Pravnomočna sodba v zadevi R Mercuri prinaša v sodno prakso nevaren presedan

Danilo Markočič, župan Občine Izola, se je s sodbo v zadevi R Mercuri prvičsrečal dva dni pred nastopom svojega županovanja, čeprav je dogajanje, zaradi katerega je prišlo do sodnega spora med podjetjem R Mercuri in Občino, staro že več kot desetletje. Občina Izola je morala na podlagi pravnomočne in izvršljive sodbe Okrožnega sodišča v Murski Soboti družbi R Mercuri d. o. o. plačati dosojeno odškodnino, pravdne in izvršilne stroške kljub vloženemu predlogu za dopustitev revizije s strani Občine Izola, kateremu Vrhovno sodišče RS ni ugodilo. Sodba, kot je bila izrečena v primeru Občine Izola in je izolski proračun osiromašila za 1,8 milijona evrov, prinaša v sodno prakso zelo nevaren presedan. Postopek, ki je pripeljal do takšne sodbe, je za lokalne skupnosti bizaren, saj podlaga za odškodnino temelji le na izdani lokacijski informaciji. Sicer pa ta sodba nima nobene zveze z ureditvijo dodatnih parkirnih mest na javnem parkirišču v Izoli.

Martina Miklavčič Šumanski

Podsekretar za razvoj kadrov in komuniciranje

Sottosegretario per il settore risorse umane e relazioni con il pubblico

T:+386 5 66 00 138

M:+386 41 288 703

E:martina.miklavcic-sumanski@izola.si

W:www.izola.si

Foto: Jaka Ivančič

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!