Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

“GOZD IN LES KOT RAZVOJNI PRILOŽNOSTI ZA REGIONALNI RAZVOJ”

V okviru Festivala lesa in v sodelovanju s SRIP - Krožno gospodarstvo in SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo, se bo v petek, 11. oktobra 2019, ob 10. uri v Kulturnem centru Kočevje odvil strokovni forum lesa z naslovom “GOZD IN LES KOT RAZVOJNI PRILOŽNOSTI ZA REGIONALNI RAZVOJ”.

“GOZD IN LES KOT RAZVOJNI PRILOŽNOSTI ZA REGIONALNI RAZVOJ”

V okviru Festivala lesa in v sodelovanju s SRIP - Krožno gospodarstvo in SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo, se bo v petek, 11. oktobra 2019, ob 10. uri v Kulturnem centru Kočevje odvil strokovni forum lesa z naslovom“GOZD IN LES KOT RAZVOJNI PRILOŽNOSTI ZA REGIONALNI RAZVOJ”.Strokovnjaki bodo predstavili izhodišča, ki vplivajo na načrtovanje programov okolja in prostora kot del RRP na področju gozdno-lesne verige, ki se navezujejo tudi na prehod v krožno gospodarstvo za obdobje 2021- 2027.

Na posvetu bodo sodelovali:mag. Mojca DolinarPodnebne spremembe in naravni viri v Sloveniji(Agencija Republike Slovenije za okolje)Igor MilavecStanje lesnopredelovalne industrije in njen prehod v industrijo 4.0(Gospodarska zbornica Slovenije)Jože Mori, dr. Aleš PoljanecTrenutne aktivnosti in izzivi pri preprečevanju škod v gozdovih zaradi ekstremnih vremenskih pojavov(Zavod za gozdove Slovenije)Sašo Gorjanc in sodelavciEkosistemske storitve, gonilna sila lokalnega trajnostnega razvoja(Zavod za gozdove Slovenije)izr. prof. dr. Andreja Kutnar, dr. Črtomir TavzesVizija evropskega gozdno lesnega sektorja do leta 2040(Univerza na Primorskem in InnoRenew CoE)prof. dr. Andrej Bončina:Lesnoproizvodni potenciali gozdov v Sloveniji(Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek zagozdarstvo in obnovljive gozdne vire)dr. Nike Krajnc:Raba lesa v energetske namene v Sloveniji(Gozdarski inštitut Slovenije)

Forum bo predvidoma potekal do 13. ure.Svojo udeležbo lahko potrdite do 9. oktobra 2019 na festival.lesa@gmail.com ali na tel. številki 031 300 976 (ga. Kamšek Melita)Vljudno vabljeni!

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!