Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

Obvestilo medijem - Družbeni vpliv bolečine

Družbeni vpliv bolečine (Societal Impact of Pain –SIP) je že dolgoletna iniciativa, ki je nastala v okvirjih Evropske bolečinske federacije EFIC in združuje strokovnjake, bolnike in politike v namen opozarjanja na problem kronične bolečine v Evropi in spodbujanja za izboljšanje stanja.

Skupno za boljšo obravnavo bolnikov s kronično bolečino

Srečanje : Družbeni vpliv bolečine

Kdaj: Ljubljana, 10. Oktober ob 12.20 h

Kje: Zdravniška zbornica Slovenije, dvorana Julijana, Ljubljana , Dunajska cesta 162

Kontakt:

Prim. doc. dr. Nevenka Krčevski Škvarč, dr. med.

E.pošta: nevenka.krcevski.skvarc@amis.net

Tel: 031 303 785

Prim. dr. Gorazd Požlep, dr. med.

E.pošta: pozlep@netscape.net

Tel: 041 720 750

Družbeni vpliv bolečine (Societal Impact of Pain –SIP) je že dolgoletna iniciativa, ki je nastala v okvirjih Evropske bolečinske federacije EFIC in združuje strokovnjake, bolnike in politike v namen opozarjanja na problem kronične bolečine v Evropi in spodbujanja za izboljšanje stanja.

Kronična bolečina prizadene vsakega petega Evropejca, v Sloveniji pa 22 od 100 prebivalcev. Bolniki, ki trpijo kronično bolečino imajo okrnjeno kakovost življenja; ob prenašanju te neprijetne čutne in čustvene izkušnje so pogosto socialno izolirani, imajo probleme na delovnem mestu, pogosto so v bolniškem staležu, pogosteje zbolijo od drugih kroničnih bolezni, zlasti pogosto zbolijo z depresijo. Obravnava kronične bolečine je zahtevna, potrebna je usklajena obravnava več specialistov in načinov zdravljenja. To v večini primerov ni dosegljivo, obravnava je razpršena časovno in lokacijsko in pomeni veliko breme za bolnika in pomembne stroške za sistem zdravstvene in socialne oskrbe, ter za celotno družbo.

Z boljšim odnosom do bolnikov in do kronične bolečine se stanje lahko bistveno izboljša.

Zato ne preseneča, da v akciji sodelujejo udeleženci iz vseh segmentov družbe, saj je kronična bolečina družbeni problem.

Na srečanju, ki ga organizira Slovensko združenje za zdravljenje bolečine SZZB v sodelovanje z SIP EU bo govora o stanju v Sloveniji: kaj smo dosegli na strokovni ravni, pri izobraževanju o bolečini, obravnavi in rehabilitaciji bolnikov s kronično bolečino, kaj bolniki menijo o svoji kronični bolečini in kako bi situacijo izboljšali.

Ustanovili bomo skupino SIP SLO, ki bo delovala v slovenskem prostoru in izmenjevala izkušnje z SIP EU, oziroma drugimi podobnimi akterji v evropskih državah. V SIP SLO bodo delovali strokovnjaki, bolniki in politiki.

Delovanje SIP SLO bo usmerjeno v akcije za boljše izobraževanje o bolečini na vseh nivojih družbe, prepoznavanje kronične bolečine kot vodilnega problema in bolezni, raziskovanje bolečine in stanja v Sloveniji, uporaba učinkovitih ustreznih načinov zdravljenja in rehabilitacije ter reintegracija bolnikov s kronično bolečino v delovni proces.

Pri delovanju SIP SLO si želimo tudi dobrega sodelovanja z vsemi javnimi mediji.

Dodajmo vsak svoj delež za manj trpljenja kronične bolečine in boljšo kakovost življenja tistih, ki nosijo to breme!

Konferenca: Družbeni vpliv bolečine

10. oktober 2019, Ljubljana, Domus Medica, Dunajska cesta 162

Conference: Societal Impact of Pain

October 10th, 2019, Ljubljana, Domus Medica, Dunajska cesta 162

13.00 Uvod v konferenco

Introduction to the Conference

Nagovori/The Addresses

Mag. Peter Požun, dr. med., predsednik Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, Državni svet Slovenije/The President of the Commission for social care, work, healthcare and invalids of National Council

Vabljeni predstavniki stanovskih organizacij in združenj:

dr. Zdenka Čebašek-Travnik, dr. med., predsednica Zdravniške zbornice Slovenije/The President of Slovenian Medical Chamber

prof. dr. Radko Komadina, dr. med., predsednik Slovenskega zdravniškega društva/The President of Slovenian Medical Association

prof. dr. Pavel Poredoš, dr. med., predsednik Slovenske medicinske akademije/the President of Slovenian Medical Academy

prof. dr. Danica Rotar Pavlič, dr. med., predsednica Združenja družinskih zdravnikov Slovenije/ the President of Slovenian Family Medicine Society

doc. dr. Martin Rakuša, dr. med., predstavnik Evropske nevrološke akademije/EAN representative

mag. Klemen Grabljevec, dr. med., predsednik Združenja fiziatrov/ The President of Slovenian Association of Physiologists

dr. Maja Ebert Moltara, predsednica Združenja paliativne in hospic oskrbe/ The president of Slovenian Association for Palliative and Hospic Care

Prof. dr. Maja Šoštarič, dr. med., predsednica Združenja za anesteziologijo, intenzivno terapijo in perioperativno medicino/The President of Slovenian Association for Anesthesiology, Intensive Care and Perioperative Medicine

Monika Ažman, DMS, predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije/ The President of Slovenian Nursing Association

Mojca Dobnik, predsednica Slovenskega združenja zdravstvenih sodelavcev v revmatologiji/The President of Slovenian Association of Healthcare Coworkers in Rheumatolog

14.00 – 14.10 Družbeni vpliv bolečine – od začetka do danes

Societal Impact of Pain – From the beginning up today

Vittoria Carraro, European Pain Federation EFIC

14.10 – 14.20 Vloga bolnikov v SIP evropski akciji

The role of patients in European SIP

Joop Griensven, PEA

14.20 – 14.30 SIP Evropska platforma

European SIP Platform

Gudula Paterson, SIP Partner Grünenthal

14.20 – 14.30 Slovenski zastopniki bolnikov s kronično bolečino v evropskem prostoru

Slovenian chronic pain representatives at European level

Mateja Kržan

14.30 – 14.40 SIP iniciativa v Sloveniji v letu 2011?

SIP initiative in Slovenia in 2011

Slavica Lahajnar

14.40 -14.50 Povezovanje bolnikov z bolečino s strokovnimi organizacijami - EULAR model

The connection between pain patients and scientific organizations

Mojca Kos - Golja

14.50 -15.30 Kosilo/Lunch

15.30 – 16.00 Glas bolnikov Slovenije/ The voice of patients

Združenje bolnikov s kronično bolečino Murska Sobota

Združenje bolnikov s kronično bolečino - Koroška regija

Društvo revmatikov Slovenije

Društvo bolnikov s fibromialgijo

Združenje bolnikov s KVČB

Europa Donna Slovenija

16.00 – 16.10 Prevalenca kronične bolečine v Sloveniji 2019/Chronic pain prevalence in Slovenia 2019, Gorazd Požlep

16.10 – 16.30 Odmor za kavo/Coffee break

16.30 – 16.40 Bolnik s kronično bolečino – problem družinskega zdravnika

Aleksander Stepanovič

16.40 – 16.50 Kronična bolečina v paliativni oskrbi/Chronic pain and palliative care

Mateja Lopuh

16.50 – 17.00 Kronična bolečina in invalidnost/Chronic pain and disability

Joop Griensven

17.00 – 17.10 Rehabilitacija bolnika s kronično bolečino/Rehabilitation of pain patient

Helena Jamnik

17.10 – 17.20 Edukacija o bolečini/Education on pain

Nevenka Krčevski - Škvarč

17.20 – 1730 Mednarodna klasifikacija bolezni MKB 11/ICD 11

Nevenka Krčevski – Škvarč

17.45 Sklepi srečanja in ustanovitev SIP SLO

Samo Turk, univ. dipl. ekon.

Sodelavec za odnose z javnostmiCenter za odnose z javnostmi in marketing – COJMUniverzitetni klinični center MariborLjubljanska ulica 5, 2000 Maribor, SlovenijaTelefon / Phone: +386 (0)2 321 28 13│Faks / Fax: +386 (0)2 321 28 26│ Gsm / Mobile: +386 (0)51 309 798E-pošta / E-mail:samo.turk@ukc-mb.si| Web:www.ukc-mb.si

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!