Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

SZJ - 7. redna seja Občinskega sveta Občine Izola, četrtek, 10. oktober 2019, ob 16. uri, v sejni dvorani Občinskega sveta, v Izoli, na Trgu Etbina Kristana, št. 1

obveščamo vas, da bo 7. redna seja Občinskega sveta Občine Izola v četrtek, dne 10. oktobra 2019, ob 16. uri v sejni dvorani Občinskega sveta, v Izoli, na Trgu Etbina Kristana, št. 1

SPOROČILO ZA JAVNOST

Spoštovane novinarke in novinarji,obveščamo vas, da bo 7. redna seja Občinskega sveta Občine Izolav četrtek, dne 10. oktobra 2019, ob 16. uriv sejni dvorani Občinskega sveta, v Izoli, na Trgu Etbina Kristana, št. 1

z naslednjim predlogom dnevnega reda:

Potrditev zapisnikov:a) redne seje Občinskega sveta z dne 11. 7. 2019,b) izredne seje Občinskega sveta z dne 5. 9. 2019;Javni vzgojno izobraževalni zavod Scuola Elementare Dante Alighieri Isola - Osnovna šola Dante Alighieri Izola:a)Letno poročilo javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare – Osnovna šola Dante Alighieri Isola za leto 2018;b)Letni delovni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare – Osnovna šola Dante Alighieri Isola za šolsko leto 2018/2019;c)Finančni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare – Osnovna šola Dante Alighieri Izola za leto 2019;Predlog Odloka o podeljevanje priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča, druga obravnava;Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o občinskem pristanišču;Predlog Rebalansa proračuna Občine Izola za leto 2019;Odločanje o pravnih poslih razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Izola:

a)menjava solastniških deležev nepremičnin ID znak: parcela 2626 2055/9 in parcela 2626 2055/10 ter prodaja solastniškega deleža nepremičnine ID znak: parcela 2626 2055/8,

b)prodaja dela nepremičnine z ID znakom: parcela 2626 663/6,

c)prodaja nepremičnin z ID znakom: parcela 2626 663/4, parcela 2626 663/3, parcela 2626 662, parcela 2626 664/3 in parcela 2626 663/7,

d)prodaja dela nepremičnine z ID znakom: del stavbe 2626-279-1 in solastniški deležev nepremičnine z ID znakom: parcela 2626 426/4,

e)prodaja nepremičnin z ID znakom: del stavbe 2626-685-5 in del stavbe 2626-685-6,

f)prodaja nepremičnine z ID znakom: del stavbe 2626-536-6,

g)prodaja nepremičnine z ID znakom: parcela 2626 395/4,

h)prodaja nepremičnine z ID znakom: del stavbe 2626-5522-2,

i)prodaja nepremičnine z ID znakom: parcela 2626 2443/1,

j)prodaja nepremičnine z ID znakom: parcela 2626 698,

k)nakup dela parc. št. 1649/2, ki bo s pravnomočnostjo odločbe o parcelaciji pridobila parc. št. 1649/5 k.o. 2629-Dvori nad Izolo,

l)nakup solastniškega deleža 8.505/10.000 od celote nepremičnine z ID znakom: del stavbe 2626-1848-9,

m)nakup nepremičnine z ID znakom: parcela 2715 2943/1, nepremičnine z ID znakom: parcela 2715 2943/2, nepremičnine z ID znakom: parcela 2715 2944/3, nepremičnine z ID znakom: parcela 2715 2944/4, nepremičnine z ID znakom: parcela 2715 2954/9 in nepremičnine z ID znakom: parcela 2715 2954/11, vse k.o. 2715;

Predlog sklepa o razrešitvi člana in imenovanju nadomestnega člana Nadzornega sveta JP Komunala Izola;Predlog sklepa o imenovanju namestnika člana Skupščine JP Rižanski vodovod Koper d.o.o.;Vprašanja in pobude občinskih svetnikov ter odgovori nanje.

Gradivo za obravnavo je dostopno na uradni spletni strani Občine Izola, in sicer na naslovu: Izola.si/ Občina Izola/ Organi občine/ Občinski svet/ Seje (direkten dostop do gradiva:http://izola.si/obcina-izola/organi-obcine/obcinski-svet/seje/).

Lep vikend vam želim,

Martina Miklavčič Šumanski

Podsekretar za razvoj kadrov in komuniciranje

Sottosegretario per il settore risorse umane e relazioni con il pubblico

T:+386 5 66 00 138

M:+386 41 288 703

E:martina.miklavcic-sumanski@izola.si

W:www.izola.si

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!