Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

Zadeva: izjava za medije po izrednem notranjem nadzoru varstva osebnih podatkov

vsi javni zdravstveni zavodi smo prejeli dopis Ministrstva za zdravje, št.: 071-1/2019/1, v katerem je bila naložena izvedba izrednega notranjega nadzora na področju varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov, vključno s presojo ustreznosti pravic, pooblastil in sistema varovanja podatkov v informacijskih sistemih.

Zadeva: izjava za medije po izrednem notranjem nadzoru varstva osebnih podatkov

Spoštovani,

vsi javni zdravstveni zavodi smo prejeli dopis Ministrstva za zdravje, št.: 071-1/2019/1, v katerem je bila naložena izvedba izrednega notranjega nadzora na področju varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov, vključno s presojo ustreznosti pravic, pooblastil in sistema varovanja podatkov v informacijskih sistemih.

V namene nadzora nad varstvom osebnih podatkov je direktor prof. dr. Vojko Flis, dr. med. s sklepom št.: 0611/2019-3, dne 31. 5. 2019,uvedel izredni notranji nadzor varstva osebnih podatkov. 4 - člansko komisijo so sestavljali zaposleni z znanjem s področja varstva osebnih podatkov ter informacijskih sistemov. Tekom nadzora je zaradi navedb v medijih Informacijski pooblaščenec po uradni dolžnosti uvedel nadzor in 23. 8. 2019 v UKC preveril pravilnost poteka nadzora. 23. 9. 2019 je komisija predstavila direktorju ugotovitve nadzora.

Imenovana komisija je tekom nadzora, ugotovila pravilnost beleženja vpogledov v informacijski sistem Medis.

V drugem delu nadzora, v katerem so preverjali upravičenost vpogledov v osebne podatke in medicinsko dokumentacijo pacienta tekom hospitalizacije, je komisija ugotovila sum nepooblaščenih vpogledov v osebne podatke. Od tega sum 7 nedovoljenih vpogledov v osebne podatke: ime, priimek, naslov, datum rojstva, EMŠO (ne pa v medicinsko dokumentacijo) ter 5 opuščenih dolžnih skrbstev za geslo, kar je lahko vodilo v nepooblaščen vpogled v osebni podatek (ne pa v medicinsko dokumentacijo).

Zoper te zaposlene so začeti postopki izdaje opozoril v postopku redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga. Zaposleni so se dolžni udeležiti predavanj s področja varstva osebnih podatkov.

V namene ozaveščanja zaposlenih o pomembnosti varstva osebnih podatkov in v izogib nadaljnjim kršitvam so redno v teku izobraževanja za zaposlene, v mesecu oktobru se bo izvedel tudi napovedan in nenapovedan nadzor nad varstvom osebnih podatkov na nekaterih oddelkih.

V skladu z 46. členom ZPacP smo o teh ugotovitvah obvestili pacienta, pristojno zastopnico pacientovih pravic, prav tako bomo tudi Informacijskega pooblaščenca. Na podlagi dopisa Ministrstva za zdravje, smo obvestili tudi MZ in Svet zavoda.

Kontaktni podatki:

Center za odnose z javnostmi in marketing UKC Maribor

Telefon: 02 321 28 13

Elektronski naslov: javnosti@ukc-mb.si

www.ukc-mb.si

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!