Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

Krožno gospodarstvo ni več vprašanje – danes je dejstvo, ki mu moramo dati še več spodbude

V začetku leta 2017 je potekalo prvo uradno srečanje članov Strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo (SRIP – Krožno gospodarstvo). Z opravljeno evalvacijo projekta in današnjim zborom članov se zaključuje 2. faza tega projekta, katerega osnovni namen je bil povezati gospodarstvo z raziskovalnimi institucijami in drugimi deležniki za uspešnejši prodor na globalne trge. Na zboru članov SRIP so pregledali dosedanje delo in izpostavili prihodnje usmeritve in naloge.

Uspešno delo je edina prava osnova za nadaljevanje projektov

Maribor, 30.september 2019–V začetku leta 2017 je potekalo prvo uradnosrečanje članov Strateškegarazvojno-inovacijskega partnerstva – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo (SRIP – Krožno gospodarstvo). Z opravljeno evalvacijo projekta in današnjim zborom članov se zaključuje 2. faza tega projekta, katerega osnovni namen je bilpovezati gospodarstvo z raziskovalnimi institucijami in drugimi deležniki za uspešnejši prodor na globalne trge. Na zboru članov SRIP so pregledali dosedanje delo in izpostavili prihodnje usmeritve in naloge.

Spomnimo: SRIP – Krožno gospodarstvo je nastal na pobudo ustanovitvenih članov ŠGZ, Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru in Kemijskega inštituta, njegovo delovanje pa koordinira in upravlja ŠGZ. Gre za javno-zasebno partnerstvo, ki ga sestavljajo zainteresirani člani,danes jih je 72 (63% iz gospodarstva), tako iz vzhodne kot zahodne kohezijske regije Slovenije. Člani v povezavi sledijo dvema glavnima ciljema, in sicer izboljšati indeks snovne učinkovitosti z 1,07 (leta 2011) na 1,50 v letu 2020 ter vzpostavitipetnovih verig vrednosti z zaključenimi snovnimi tokovi. Člani so se zavezali kuresničevanju ciljev Strategije pametne specializacije Slovenije S4,toje k izboljšanju konkurenčnosti Slovenije na globalnih trgih z dvigom delovne vrednosti zaposlenega, povečanjem obsega znanja in tehnologij v izvozu visokotehnološko intenzivnih proizvodov in storitev ter dvigom podjetniške aktivnosti in sočasno z oblikovanjem novih poslovnih modelov.

Po besedah Marka Hrena iz Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je SRIP – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo letos uspešno prestal evalvacijo projekta in bo lahko vstopil v tretjo fazo. Seveda je zelo pomembno pripraviti spremembo oz. prenovo Akcijskega načrta SRIP – Krožno gospodarstvo za 3. fazo delovanja, ki mora biti sprejet še v letošnjem letu.

Izpostavljeno je bilo, da strategija pametne specializacije kotira v prihodnji finančni perspektivi EU zelo visoko in da je Slovenija natodobro pripravljena. Pomembne bodo dobre analitične podlage, ki jih imamo, področja strategije razvojno-inovacijskega partnerstva jih dobro pokrivajo. Ključni steber bo podjetniško odkrivanje, torej akcijski načrti, na kar je naša država že pripravljena. V prihodnje bo zelo pomembno večnivojsko upravljanje, spremljanje in vrednotenje. Tudi v luči nove finančne perspektive EU botreba okrepiti internacionalizacijo, tudi v skupnem nastopu različnih SRIP-ov.

"Zelo smo zadovoljni, da je SRIP – Krožno gospodarstvo zelo uspešno izvedel projekt v 1. in 2. fazi in da je tako dobro pripravljen za 3. fazo, ki bo prinesla mnoge nove možnosti vsem članom SRIP-a in bo v prihodnjih letih dobra osnova konkurenčnosti našega gospodarstva na področju industrije 4.0 in uspešnega prehoda iz linearnega v krožno gospodarstvo," je izpostavil dr. Roman Glaser, predsednik Programskega sveta SRIP – Krožno gospodarstvo, in izrekelzahvalo vsem, ki so se aktivno vključili v projekt.

Več informacij: dr. Dragica Marinič, ŠGZ, vodja projektne pisarne in koordinatorica SRIP – Krožno gospodarstvo, tel.:02 220 87 24, e-pošta:srip@stajerskagz.si,dragica.marinic@stajerskagz.si

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!