Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

Sporočilo za javnost: Stališče in odgovori SD Maribor glede podjetja Farmadent

Iz stranke Socialni demokrati Maribor sprva sporočamo, da budno spremljamo dogajanje okoli premoženja Mestne občine Maribor, tako tudi v primeru podjetja Farmadent. Na dokaj usmerjena vprašanja določenega lokalnega medija ponavljamo naše stališče, da nikakor nismo podporniki prodaje podjetja Farmadent, ki je eno izmed 100 največjih podjetij v Sloveniji po prometu.

Sporočilo za javnost: Stališče in odgovori SD Maribor glede podjetja Farmadent

Iz stranke Socialni demokrati Maribor sprva sporočamo, da budno spremljamo dogajanje okoli premoženja Mestne občine Maribor, tako tudi v primeru podjetja Farmadent. Na dokaj usmerjena vprašanja določenega lokalnega medija ponavljamo naše stališče, da nikakor nismo podporniki prodaje podjetja Farmadent, ki je eno izmed 100 največjih podjetij v Sloveniji po prometu. Evidentno je čutiti željo po prodaji ali celo razprodaji s strani konkurence, saj si drugače takšnih pritiskov enostavno ne znamo razložiti. V primeru prodaje pa bi kratkoročno prejela MOM sredstva v proračun, srednjeročno pa niso zagotovljena ne delovna mesta, ne razvoj te dejavnosti, ne obstoj podjetja v prihodnosti.

Kar se tiče pravne situacije, pa se priključujemo pravnemu mnenju MOM, od katere smo prejeli sledeče obrazložitve:

1. ZLD-1 v 26. členu izvajalcu lekarniške dejavnosti prepoveduje ustanavljati, voditi ali nadzirati veletrgovce z zdravili. Izvajalec lekarniške dejavnosti so javni zavodi ali koncesionarji. V konkretnem primeru je izvajalec lekarniške dejavnosti Javni zavod Mariborske lekarne. Mariborske lekarne nimajo v lasti delnic ali deležev veletrgovca (Farmadent), niti Farmadenta ne vodijo ali nadzirajo. V tem se Mariborske lekarne bistveno razlikujejo od Ljubljanskih lekarn, ki so 100% lastnik LL grosit d.o.o. in ga torej neposredno vodijo in nadzirajo. Tako so Mariborske lekarne v celoti usklajene z veljavno zakonodajo, saj nimajo neposredno ali posredno vpliva na poslovanje Farmadenta.

2. Tudi ni mogoče (z izjemno široko razlago zakonskih določil) vzpostaviti posredne povezave Mariborske lekarne-MOM-Farmadent. 5. odst. 26. člena ZLD-1 namreč jasno določa, da se za vprašanje povezanih oseb uporablja Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1). ZGD-1 ureja povezane družbe in ne povezanih oseb. Zato se lahko uporablja samo smiselno, saj Mariborske lekarne niso gospodarska družba, ampak javni zavod. Upravljanje javnega zavoda se bistveno razlikuje od upravljanja gospodarske družbe, zato se seveda določila ZGD-1 ne morejo uporabljati neposredno, ampak samo smiselno. Ob ustrezni uporabi ZGD-1 lahko zaključimo, da sta povezani osebi MOM in Farmadent, ne pa tudi MOM in Mariborske lekarne. MOM namreč nima večine glasovalnih pravic v Mariborskih lekarnah - MOM ne more (v okviru sveta ustanoviteljev) sama izglasovati sklepov – nima določene oziroma predpisane večine. Ker torej MOM in Mariborske lekarne nista povezani osebi (ob smiselni uporabi ZGD-1, ki jo predpisuje ZLD-1), tudi ni mogoče vzpostaviti posredne povezave med Mariborskimi lekarnami in Farmadentom.

3. Glede na navedeno, je poslovanje Mariborskih lekarn in Farmadenta v celoti usklajeno z ZLD-1.

Prav tako na nacionalni ravni poteka postopek pred ustavnim sodiščem, katerega ponudnik je mestna občina Ljubljana v zadevi LL Grosist.

Želeli bi poudariti, da Socialni demokrati Maribor ocenjujemo situacijo za zelo občutljivo, saj se z usmerjenim javnim razpravljanjem, kot smo ga bili priča v člankih določenega lokalnega medija, povzroča dvom v poslovanje podjetja v prihodnje. Verjamemo, da te članke berejo tako kupci kot dobavitelji podjetja. Sprašujemo se, kdo ima v lokalnem okolju takšno željo in interes, da se to podjetje v večinski občinski lasti proda in zakaj se raje ta energija ne porabi za ureditev stanja na tak način, da bo to podjetje lahko še dolga leta dobro poslovalo kot doslej, raslo, se razvijalo in ustvarjalo nova delovna mesta ter vzpodbujalo lokalno skupnost.

Lep pozdrav

Damjan Cvetko

Predsednik SD Maribor

Za Socialne demokrate Maribor,Matevž Jus

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!