Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

Javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin

Občanke in občane Mestne občine Koper obveščamo, da je Geodetska uprava Republike Slovenije začela izvajati aktivnosti priprave predloga modelov vrednotenja nepremičnin. V okviru tega bodo pripravili tudi javno razgrnitev, ki bo v prostorih Mestne občine Koper od 1. do vključno 30. oktobra. Njen namen je širšo javnost, zlasti pa lastnike nepremičnin na območju koprske občine, seznaniti s predlogom in jim dati možnost za podajo pripomb.

Javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin

Občanke in občane Mestne občine Koper obveščamo, da je Geodetska uprava Republike Slovenije začela izvajati aktivnosti priprave predloga modelov vrednotenja nepremičnin. V okviru tega bodo pripravili tudi javno razgrnitev, ki bo v prostorih Mestne občine Koper od 1. do vključno 30. oktobra. Njen namen je širšo javnost, zlasti pa lastnike nepremičnin na območju koprske občine, seznaniti s predlogom in jim dati možnost za podajo pripomb.

Pripravljeno gradivo Geodetske uprave Republike Slovenije bo javno razgrnjeno ves oktober, vanj bo mogoče vpogledati v informacijski pisarni Mestne občine Koper, na naslovu Verdijeva ulica 6 (pritličje), v času uradnih ur, in sicer v ponedeljek, sredo in petek, med 8. in 12. uro, v sredo pa tudi med 14. in 17. uro.

Geodetska uprava Republike Slovenije bo poleg tega pripravila tudi javno predstavitev modelov vrednotenja, ki bo v ponedeljek, 14. oktobra, med 10. in 13. uro v sejni dvorani Pretorske palače v Kopru.

Občani bodo imeli ves čas razgrnitve tudi možnost podaje mnenj in pripomb na razgrnjeno gradivo. Svoja mnenja in pripombe bodo lahko podali na posebnih obrazcih, ki bodo na voljo na mestu razgrnitve, dostopni pa tudi na Portalu množičnega vrednotenja nepremičnin (www.mvn.e-prostor.gov.si). Rok za podajo pripomb bo od 1. oktobra do vključno 15. novembra.

Predlog modelov vrednotenja bo s 1. oktobrom dostopen tudi na Portalu množičnega vrednotenja nepremičnin (https://www.mvn.e-prostor.gov.si/pojasnila-o-mvn/), kjer bodo objavljene tudi vrednosti, izračunane na osnovi objavljenega predloga modelov in podatkov nepremičnin v registru nepremičnin na dan 27. junija 2019.

Javno naznanilo o javni razgrnitvi predloga modelov vrednotenja nepremičnin je občina objavila včeraj, dostopno je na povezavi https://www.koper.si/sl/uncategorized/javno-naznanilo-o-javni-razgrnitvi-predloga-modelov-vrednotenja-nepremicnin/.

Marina Jelen

Kabinet župana – vodja Službe za odnose z javnostmi

Gabinetto del sindaco – dirigente Ufficio pubbliche relazioni

Verdijeva ulica – Via Giuseppe Verdi 10, SI-6000 Koper - Capodistria

T:+386 5 6646 466, M:+386 51 648 308

E:marina.jelen@koper.si,W:http://www.koper.si

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!