Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

1. oktobra obeležujemo mednarodni dan starejših in pričetek največjega festivala za starejše v Evropi - 19. Festival za tretje življenjsko obdobje

Samo še nekaj dni nas loči do mednarodnega dneva starejših, to je 1. oktober, dan ko se prične največji festival za starejše v Evropi – 19. Festival za tretje življenjsko obdobje. F3ŽO bo potekal med 1. in 3. oktobrom v Cankarjevem domu. Glavni cilj festivala je medgeneracijsko povezovanje in predstavitev idej, izdelkov in informacij za aktivno staranje ter boj proti osamljenosti in diskriminaciji starejših. Starost ne sme biti razlog za diskriminacijo ali neenako obravnavo. Na dogodku bo zato prisoten Zagovornik načela enakosti, ki si prizadeva za enake možnosti vseh, ne glede na starost ali druge osebne okoliščine.

1. oktobra obeležujemo mednarodni dan starejših in pričetek največjega festivala za starejše v Evropi - 19. Festival za tretje življenjsko obdobje

Cankarjev dom, 1. - 3. oktober

Ljubljana, 26.september 2019- Samo še nekaj dni nas loči domednarodnega dneva starejših,toje1. oktober,dan ko se pričnenajvečji festival za starejše v Evropi19. Festival za tretje življenjsko obdobje.F3ŽO bo potekalmed 1. in 3. oktobrom v Cankarjevem domu.Glavni cilj festivala jemedgeneracijsko povezovanje in predstavitev idej, izdelkov in informacij za aktivno staranje ter boj proti osamljenosti in diskriminaciji starejših.

Starost ne sme biti razlog za diskriminacijo ali neenako obravnavo. Na dogodku bo zato prisotenZagovornik načela enakosti, ki si prizadeva za enake možnosti vseh, ne glede na starost ali druge osebne okoliščine.

Častni pokroviteljletošnjega Festivala za tretje življenjsko obdobje jepredsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan, slavnostniotvoritvipa se bo pridružila tudimag. Ksenija Klampfer, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.Gostoma boste lahko prisluhnili na uradni slovesnosti vtorek, 1. oktobra 2019, ob 10. uri v Linhartovi dvorani, kjer bo potekalouradno odprtježe 19. festivala.

Poleg slavnostnega govora mag. Židana in nagovora ministrice, boste lahko prisluhnilitudi g. Zoranu Jankoviću, županu Mestne občine Ljubljanaing. Marjan Sedmaku, predsedniku Mestne zveze upokojencev Ljubljana OPZDU, predstavniku novega soorganizatorja festivala.

Prisotne pa bo na kratko pozdravila tudi dobitnica srebrne olimpijske medaljeSara Isakovič.

S svojim obiskom pa boFestival za tretje življenjsko obdobjepočastil tudipredsednik Republike Slovenije g. Borut Pahor.

Festival bo skozi različne aktivnosti in pogovore tako tri dnispodbujal, da bi starejši ohranjali medčloveške stike, jih družil narazličnih delavnicah, nastopih, predavanjih in v Festivalski kavarni.

PROGRAM

Skupaj z več kot 3.000 posamezniki bo Festival starejše iz vseh koncev Slovenije (samo lani je dogodek obiskalo več kot 17.500obiskovalcev) v treh dnehdružil, povezoval in izobraževalv okvirukulturnega,izobraževalnegainstrokovnegaprograma ter na več kot160 razstavnih prostorihv treh etažah Cankarjevega doma. Polega Festivala bo sočasno potekal tudiFestival za celostno zdravje DAO YAHz bogatim izobraževalnim programom.

V okviru Festivala za tretje življenjsko obdobje bo potekalo kar100 pevskih, plesnih in gledaliških nastopovnaOdprteminMedgeneracijskem odru, ki jih bodo pripravila različna kulturnadruštva, društva upokojencev iz vse Slovenijeinštevilne druge organizacije. Organizatorji skupaj sCentrom aktivnosti Fužinepripravljajo tudikoncert Avsenikove glasbez Jolando Ravnikar termjuzikal Queenov.

V okvirudelavnicbodo starejši spoznalirazlične vaje in prijeme za izboljšanje vitalnostiv tretjem življenjskem obodbju, za zmanjšanje demence, proti stresu, kako se znebitibolečin v hrbtenici, paradontalnih boleznih in izpadanju zob, kako ohranjati "fit možgane", ples v zlatih letih, potekali bodo tudi tečaji zumbe in aerobike terštevilne druge brezplačne delavnice in predavanja. Na dogodku bo tudi predstavljenaterapija s psi.

V okviru sejemskih razstavnih prostorov bo obiskovalcem prostor namenjen tudi zamerjenje krvnega tlaka, vida, sluha, kulturi, lokalni samooskrbi, mobilnosti in prometni varnosti, splošnim in alternativnim metodam zdravljenja, turizmu, športu in prostemu času, zdravju in zdravi prehraniin še in še.

DOBRODELNA NOTA FESTIVALA

V letošnjem letu bo v sodelovanju zdruštvomDuh časana 19. F3ŽO potekala akcijaRačunalniki za starejše.Društvo želi podeliti 150 računalnikov prav tisim, ki si jih sami težje zagotovijo.

VABLJENI UPOKOJENCI IZ VSESLOVENIJE!

ObiskFestivala za tretje življenjsko obdobjeboste lahko izkoristili tudi za voden obisk Ljubljane.Mestna občina Ljubljanaje namreč za vse upokojence pripravila voden ogled mesta in različnih kulturnih in drugihtočk. Vabljeni na krožno vožnjo z vlakcem Urbanom po Ljubljani, na voden ogled arheološkihtočk Ljubljane in mestnega čebelnjaka, po Križankah in po Vodnikovi Ljubljani ter na merjenje krvnega tlaka in na številčne zanimive predstave.

Za brezplačne vsebine in oglede so ponekod potrebne predprijave. Več informacij na spletni strani19. Festivala za tretje življenjsko obdobje.

O FESTIVALU

Festival soustvarja več kot 3.000 posameznikov. Na dogodku se bo zvrstilo več kot100 kulturnihtočk, več kot 80delavnic in predavanj v okviruizobraževalnega programa, 10strokovnih razprav v okvirustrokovnega programa,predstavitev naveč kot 160 razstavnih prostorihtertri umetniško-fotografske razstave.

Na voljo pa bo tudi sočasen programFestivala za celostno zdravje.

Kot strateškIpartnerjIsoseFestivaluza tretje življenjsko obdobjepri pripravi številnih odličnih vsebin priključilitudiSocialna zbornica Slovenije,Sindikat upokojencev Slovenije in Zagovornik načela enakosti.

Priprogramusodelujetudi Vzajemna, zdravstvena zavarovalnica.

Vstop na F3ŽOje BREZPLAČEN.

Več na spletni strani f3zo.si.

Organizatorja:Proevent, d. o. o., inMestna zveza upokojencev Ljubljana OPZDU

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!