Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

Javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije

Vse lastnike nepremičnin na območju Mestne občine Velenje obveščamo, da bo od 1. do vključno 30. oktobra na Uradu za urejanje prostora Mestne občine Velenje (Titov trg 1) potekala javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije.

Velenje, 25.september 2019–Vse lastnike nepremičnin na območju Mestne občine Velenje obveščamo, da bood 1. do vključno 30. oktobrana Uradu za urejanje prostora Mestne občine Velenje (Titov trg 1) potekalajavna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin,ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije.

V sredo,16. oktobra, pa bo med 10. in 13. uro v sejni dvorani Mestne občine Velenje s straniGeodetske uprave Republike Slovenijepotekala predstavitev modelov vrednotenja.

Predlog modelov vrednotenja bo s 1. oktobrom dostopen tudi naPortalu množičnega vrednotenja nepremičnin (Portal MVN)na naslovuwww.mvn.e-prostor.gov.si, kjer bodo objavljene tudiposkusno izračunane vrednosti, izračunane na osnovi objavljenega predloga modelov in podatkov nepremičnin v registru nepremičnin na dan 27. 6. 2019.

Vsi zainteresirani lahkood 1. oktobra do 15. novembra 2019podajo mnenja in pripombe k predlogu modelov vrednotenja, ki morajo biti ustrezno obrazložene, in sicer:

pripombe, ki se nanašajo na zarise vrednostnih con in višine vrednostnih ravni nepremičnin na območju naše občine pošljite na obrazcuJR.MV-1na naslov občine "NASLOV", ali skeniranega na elektronski naslov "ELEKTRONSKI NASLOV", ali izpolnite obrazec v fizični obliki in ga oddate v sprejemni pisarni občine,vse ostale pripombe na modele vrednotenja pošljite na obrazcuJR.MV-2po pošti na naslov Geodetska uprava Republike Slovenije – Vrednotenje, p. p. 35, 1001 Ljubljana, ali skeniranega na elektronski naslovvrednotenje@gov.si.

ObrazcaJR.MV-1inJR.MV-2bosta dostopna na kraju javne razgrnitve ali na Portalu MVN. Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v javno objavljenih stališčih do pripomb. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajotoposebej navesti.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

mag. Maša KočevarKabinet župana

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!