Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

1. SIMPOZIJ NEKEMIČNIH ODVISNOSTI Z MEDNARODNO UDELEŽBO

Simpozij je namenjen: zdravnikom (specialisti družinske medicine, pediatrije, psihiatrije in otroške in mladostniške psihiatrije), psihologom in kliničnim psihologom, socialnim delavcem, medicinskim sestram, delovnim terapevtom, pedagogom.

Datum: 1.10.2019

Kraj: Oddelek za psihiatrijo, Univerzitetni klinični center Maribor, Ob železnici 30, 2000 Maribor.

Organizacijski odbor: Strokovni odbor:

Zoltan Pap, dipl. zn. asist. Tilen Zamuda, dr. med., spec. psih.

Mateja Lajh, univ. dipl. soc. del. izr. prof. dr. Maja Rus Makovec, dr. med., spec. psih.

asist. Tilen Zamuda, dr. med., spec. psih. Jure Koprivšek, dr. med. spec. psih.

Jure Koprivšek, dr. med., spec. psih. Zoltan Pap, dipl. zn.

Aida Antunović, dipl. del. ter.

Jelka Senekovič, dipl. m. s.

Silvana Rafolt, mag. zdr. nege

Simpozij je namenjen: zdravnikom (specialisti družinske medicine, pediatrije, psihiatrije in otroške in mladostniške psihiatrije), psihologom in kliničnim psihologom, socialnim delavcem, medicinskim sestram, delovnim terapevtom, pedagogom.

Udeleženci simpozija imajo možnost aktivne udeležbe v obliki poster prezentacije, ki bo potekala v odmoru simpozija. Povzetke poster prezentacij prosim pošljite najkasneje do 23.9.2019 na naslednji e-mail naslov: zoltan.pap@ukc-mb.si

Prijave sprejemamo na: www.ukc-mb.si/strokovna-srečanja/napovednik/

Kotizacija:

zdravniki: 50,00 evrov

ostali: 25,00 evrov

študenti, upokojenci: brezplačno

Račun za kotizacijo vam bomo izstavili po simpoziju, zato vas vljudno prosimo, da ob prijavi navedete točne podatke plačnika kotizacije.

Zdravniška zbornica Slovenije in Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije bo udeležbo na simpoziju priznala kot strokovno izpopolnjevanje za podaljšanje licence.

Program:

8:30 – 9:00 Registracija udeležencev

9:00 Pozdravni nagovor predstojnika Oddelka za psihiatrijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor

9:00 – 9:30 Zoltan Pap, dipl. zn., Mateja Lajh, univ. dipl. soc. del., Univerzitetni klinični center Maribor, Oddelek za psihiatrijo.

Enota za bolezni odvisnosti UKC Maribor – predstavitev vizije, poslanstva in mreže sodelovanja.

9:30 – 10:00 asist. Tilen Zamuda, dr. med., spec. psihiatrije, Univerzitetni klinični center Maribor, Oddelek za psihiatrijo.

Nevrobiologija odvisnosti.

10:00 – 11:30 prim. dr. sc. Robert Torre, specialist psihiatrije, subspecialist alkoholizma in drugih odvisnosti, Klinički bolnički centar "Sestre milosrdnice" Zagreb, Klinika za psihijatriju (Hrvaška).

Mladi in nove oblike bolezni odvisnosti.

11:30 – 12:15 Odmor in poster prezentacija

12:15 – 13:45 Miha Kramli, terapevt, vodja centra za zdravljenje odvisnosti, Zdravstveni dom Nova Gorica.

Radosti in pasti nove tehnologije.

13:45 – 15:15 izr. prof. dr. sc. Zoran Zoričić, specialist psihiatrije, subspecialist alkoholizma in drugih odvisnosti, Klinički bolnički centar "Sestre milosrdnice" Zagreb, Klinika za psihijatriju (Hrvaška).

Patološko hazardiranje: "Kako organizirati zdravljenje?"

15:15 – 15:45 izr. prof. dr. sc. Zoran Zoričić, specialist psihiatrije, subspecialist alkoholizma in drugih odvisnosti, Klinički bolnički centar "Sestre milosrdnice" Zagreb, Klinika za psihijatriju (Hrvaška).

Delavnica: Demonstracija uvodnega motivacijskega razgovora s patološkim hazarderjem.

16:00 Zaključek

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!