Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

Maksimalno o minimalni plači

Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica (SŠGZ) in Trgotur, podjetje za kadrovski outsourcing, sta pripravila posvet o spremembah, ki jih prinaša Zakon o minimalni plači.

Maksimalno o minimalni plači

Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica (SŠGZ) in Trgotur, podjetje za kadrovski outsourcing, sta pripravila posvet o spremembah, ki jih prinaša Zakon o minimalni plači.

Udeležence posveta je v imenu organizatorjev nagovoril direktor TrgoturjaMatej Kadliček, nato pa je glavni analitik Gospodarske zbornice Slovenije (GZS)Bojan Ivancpredstavil zakonsko ureditev in pravni pomen minimalne plače, vpliv zakona o minimalni plači na konkurenčnost slovenskega gospodarstva, plačna razmerja in zaposlovanje ter projekcijo vpliva zakona o minimalni plači na stroške dela.

PORUŠENO RAZMERJE MED MINIMALNO IN POVPREČNO PLAČO

Ivanc je posebej opozoril na spremenjeno definicijo minimalne plače, v katero se po 1. januarju 2020 ne bodo več vštevali dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami (zlasti dodatek na delovno dobo), del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi. Lani se je v Sloveniji razmerje med minimalno in povprečno plačo zvišalo s 44,2 na 54,1 odstotka, kar nas uvršča na prvo mesto v EU (povprečje je 44,3 %). Prihodnje leto se bo to razmerje dvignilo še za eno odstotno točko.

POJAV URAVNILOVKE BO POVZROČIL PRITISK PO ZVIŠANJU PLAČ

Ivanc je nato predstavil še rezultate analize, ki so jo na GZS izdelali na podlagi vzorca 60 velikih in srednjih podjetij v 17 panogah z 20.500 zaposlenimi. Doplačilo do minimalne plače v omenjenem vzorcu je lani prejemalo 12 % zaposlenih, prihodnje leto pa bo doplačilo do minimalne plače prejemalo 45 % zaposlenih. Pojav uravnilovke bo posledično povzročil pritisk po zvišanju plač na ostalih delovnih mestih. Zaradi porasta minimalne plače bo prišlo do dviga cen vhodnih surovinin storitev pri dobaviteljih, kar bo imelo za posledico dvig ostalih stroškov poslovanja.

VPLIV ZAKONA O MINIMALNI PLAČI NA BILANCO PODJETJA

Predsednica sekcije računovodskih servisov pri SŠGZPetra Pleterskije v nadaljevanju prikazala primer vpliva zakona o minimalni plači na bilanco podjetja, sledil pa je moderiran pogovor, v katerem so problematiko spremembe minimalne plače iz različnih perspektiv osvetlili direktor za kadre in splošne zadeve v Steklarni HrastnikIvan Papič, partner in svetovalec v družbi ECGJanez Žezlina, psiholog in strokovnjak s področja razvoja kadrovMatic Kadličekter Petra Pleterski in Matej Kadliček.

KAKO SE PRIPRAVITI NA SPREMEMBE

V sklepnem delu posveta jeTanja Breznikiz Trgoturja nanizala nekaj priporočil, kako se pripraviti na spremembe. V podjetjih naj bi čim prej naredili preračune glede na novo minimalno plačo in tako prišli do realne ocene, koliko se bo pri njih povečal strošek dela. Verjetno bo marsikje potrebno prilagoditi plačni in nagrajevalni sistem, narediti nov finančni načrt in postopoma ukinjati stroškovno neučinkovita delovna mesta.

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!