Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

VABILO NA NOVINARSKO KONFERENCO

vabimo vas na novinarsko konferenco, na kateri bo predstavljena aktualna tematika razgrnjenega Občinskega prostorskega načrta (OPN). Konferenca bo v petek, 27. septembra, 2019, ob 9. uri, v sejni sobi župana, na Sončnem nabrežju 8, v Izoli.

VABILO NA NOVINARSKO KONFERENCO

Spoštovane novinarke in novinarji,

vabimo vas na novinarsko konferenco, na kateri bo predstavljena aktualna tematika razgrnjenega Občinskega prostorskega načrta (OPN).Konferenca bo vpetek, 27. septembra, 2019, ob 9. uri, v sejni sobi župana, na Sončnem nabrežju 8, v Izoli.

OPN določa območja in usmeritve, pomembne za razvoj občine, obravnava številne vloge posameznih pobudnikov za spremembe pogojev gradnje in razvojne pobude na posameznih zemljiščih. Nov krovni prostorski dokument bo nadomestil obstoječa občinska družbena plana iz leta 1986. Doslej veljavni prostorski ureditveni pogoji bodo nadomeščeni s prostorskimi izvedbenimi pogoji v skladu z državno zakonodajo, po kateri morajo vse občine uskladiti oz. posodobiti svoje OPN-je najkasneje do konca leta 2021, ko preneha veljava dosedanjim prostorskim ureditvenim pogojem. Če do sprejema novega OPN ne bi prišlo, bi zazijala pravna praznina, zaradi katere bi bila onemogočena izdaja gradbenih dovoljenj. Dejstvo je, da so obstoječi prostorski akti, ki jih ima Občina Izola zastareli, zato je čim prejšnje sprejetje krovnega dokumenta nujno potrebno.

Na novinarski konferenci bodo poleg župana Občine Izola Danila Markočiča sodelovali tudi mag. Marko Starman, Vodja Urada za prostor in nepremičnine, Tjaša Škrbina, Višja svetovalka za urejanje prostora in Aleksej Skok, predsednik Odbora za okolje in prostor.

Vljudno vabljeni !

Martina Miklavčič Šumanski

Podsekretar za razvoj kadrov in komuniciranje

Sottosegretario per il settore risorse umane e relazioni con il pubblico

T:+386 5 66 00 138

M:+386 41 288 703

E:martina.miklavcic-sumanski@izola.si

W:www.izola.si

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!