Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

poslansko vprašanje Matjaža Nemca (SD) glede ohranjanja slovenske kulturne dediščine v Egiptu - časovnica predvidenih ukrepov ministrstva za zunanje zadeve

pošiljam vam poslansko vprašanje Matjaža Nemca glede ohranjanja slovenske kulturne dediščine v Egiptu iz naslova dela arhitekta slovenskega rodu Antona Laščaka v Egiptu ter dediščine aleksandrink.

Spoštovani/e,pošiljam vam poslansko vprašanje Matjaža Nemca glede ohranjanja slovenske kulturne dediščine v Egiptu iz naslova dela arhitekta slovenskega rodu Antona Laščaka v Egiptu ter dediščine aleksandrink.Poslansko vprašanje in pobudo v zvezi z navedeno vsebino je Matjaž Nemec na ministra za zunanje zadeve dr. Mira Cerarja že naslovil v pričetku tega leta, glede tega mu je zastavil tudi ustno vprašanje, jedro tokratnega poslanskega vprašanja pa je časovnica predvidenih ukrepov ministrstva za realizacijo zastavljenih ciljev – za ohranitev slovenske kulturne dediščine v Egiptu.S prijaznimi pozdraviJanja BregarPoslanska skupina Socialnih demokratovOdnosi z javnostmitel. 01 478 9911Poslansko vprašanje

Spoštovani minister za zunanje zadeve dr. Miro Cerar,v pričetku letošnjega leta sem se na vas obrnil s poslanskim vprašanjem in pobudo, obema skupnegato, da naslavljata skrb naše države za ohranjanje njene kulturne dediščine v tujini, natančneje v Egiptu. Ta severnoafriška država je namreč izjemnega pomena za del slovenske kulturne dediščine, saj je v njej svoj pomemben pečat pustil arhitekt slovenskega rodu Anton Laščak, bila pa je tudi pribežališče več tisoč naših deklet in žena, ki so kot dojilje, kuharice in gospodinje delale pri premožnih družinah na območju Aleksandrije, pa tudi ostalih egiptovskih mest.Na mojo pobudo glede aleksandrink, ki se je glasila:"da ministrstvo za zunanje zadeve sprejme in izvede vse ukrepe, potrebne za ohranjanje dediščine aleksandrink v Egiptu, začenši s finančno podprto namero o ohranjanju in vzdrževanju spominskih plošč našim rojakom in rojakinjam, pokopanih na pokopališčih Kaira in Aleksandrije",(10.januar 2019)ter vprašanje glede arhitekta Antona Laščaka:"kakšni so načrti in predvidene aktivnosti ministrstva za zunanje zadeve pri uveljavljanju interesa Slovenije glede prepoznave kulturne in širše narodove dediščine rojakov, ki so delovali izven naših meja; konkretno glede arhitekta slovenskega rodu Antona Laščaka in namere, da se njegove posmrtne ostanke prenese v italijansko Gorico?"sem z ministrstva za zunanje zadeve prejel odgovora, s katerima pa nisem in tudi danes ne morem biti povsem zadovoljen ali še bolje rečeno pomirjen, da so aktivnosti ministrstva, da se ohrani izjemna dediščina naših rojakov v Egiptu, zadostne. Prav zavoljo tega sem vas v pričetku marca letošnjega leta na redni seji Državnega zbora ponovno povprašal o aktivnostih ministrstva glede navedene vsebine, glede katere ste med drugim povedali, da sta se Slovenija in Italija sporazumeli v rešitvi, da bi obe skrbeli za grob Antona Laščaka v Egiptu, da je ministrstvo za zunanje zadeve pripravljeno prispevati finančna sredstva, prav tako je ta sredstva pripravljeno prispevati za ohranitev kulturne dediščine aleksandrink v Egiptu:"…In tako zdaj prihajamo do tega, da smo z Italijani nekako sporazumni, na enakem pogledu, da bi bila tako po njihovem mnenju kot tudi po našem najprimernejša rešitev, da se zaenkrat grob ohrani na latinskem pokopališču v Kairu, da se zagotovi prenova napisov na grobu, kar je skupna skrb obeh držav, tako Italije kot Slovenije intone samo za grob, temveč tudi za promocijo kulturne zapuščine velikega arhitekta, ki je večino svojega življenja preživel prav v Egiptu. O tem predlogu bo italijanski veleposlanik obvestil svoje zunanje ministrstvo, mi pa smo seveda, kot sem rekel, pripravljeni v tej smeri prispevati finančna sredstva, da se tam grob primerno uredi, nadgradi s tem napisi, ki tudi promovirajo njegovo kulturno, torej kulturno zapuščino tega našega velikega arhitekta/… /… kot tudi v primeru in v pogledu aleksandrink si bomo prizadevali s finančnimi sredstvi in na vse druge načine, da bodo ti grobovi urejeni, da bodo tam ustrezni napisi, ki bodo seveda spominjali na našega velikega arhitekta in na njegovo zapuščino, pa tudi nato, da smo imeli v Egiptu Slovenke aleksandrinke in njihove družine. Tudi tam mislimo, da bi bila najprimernejša rešitev, da se glede na situacijo uredi nek grob, kjer je pokopana Slovenka tako, da se tiste table, spominske table, ki zdaj obstajajo, pa so bile odstranjene zaradi egiptovskih pokopaliških oblasti, namestijo na ta skupni grob, kjer bi potem vsem tem našim pomembnim ljudem napisali tisto, kar gre, kar je pravilno, v njihov spomin in kar nekako označuje njihovo bogato in našo skupno bogato zapuščino in dediščino…"Spoštovani minister,s citati vaših odgovorov in mojih vprašanj ne bi želel in ni moj nam izven celotnega konteksta in mimo vseh aktivnosti ministrstva za zunanje zadeve v zvezi stovsebino pikolovsko opirati se na besede in iskati manka, temveč aktivno spodbujati za čimprejšnjo realizacijo zastavljenih ciljev. Da pa botomogočemenim, da morajo biti ti cilji pospremljeni s konkretnim časovnim načrtom, ki pa ga do sedaj ni bilo zaznati.Zato vas ponovno sprašujem, tokrat s pričakovanjem konkretnega časovnega okvira za realizacijo zastavljenih ciljev glede ohranjanja dediščine arhitekta Laščaka in aleksandrink v Egiptu:Kakšne so trenutne aktivnosti ministrstva za zunanje zadeve in časovni načrt postopkov glede navedene vsebine in kdaj ministrstvo pričakuje, da bi lahko prišlo do realizacije zastavljenih ciljev?Za odgovor se vam lepo zahvaljujem.

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!