Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

Stališče OZS glede prisilne poravnave

Ljubljana, 12. 9. 2019 – V Sloveniji odmeva odpis večmilijonskega dolga družini Janković. V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) pa ob tem ugotavljamo, da nekateri mediji napačno poročajo o tedanjih stališčih zbornice glede prisilne poravnave.

Stališče OZS glede prisilne poravnave

Ljubljana, 12. 9. 2019 – V Sloveniji odmeva odpis večmilijonskega dolga družini Janković. V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) pa ob tem ugotavljamo, da nekateri mediji napačno poročajo o tedanjih stališčih zbornice glede prisilne poravnave.

VObrtno-podjetniški zbornici Slovenije smo pri sprejemanju zakona o finančnem poslovanju leta 2013 poslance celo opozarjali, da se v slovenskem poslovnem okolju ureditev, ki ne predpiše minimalnega deleža poplačila, takoj izrodi intov najhujši obliki.

Ob spreminjaju zakona je OZStedanjemu ministru za pravosodje Senku Pličaniču oktobra 2013 poslala uradna stališčaglede sprememb in dopolnitev Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ki jih objavljamo v nadaljevanju.

Povsem nesprejemljivo je izhodišče, da je potrebno zakonsko omejitev minimalnega deleža poplačila 50 % in najdaljših rokov odložitve poplačila za 4 leta ukiniti. Ti poskusi odpiranja prostih poti legalni kraji se vedno znova vračajo na dnevni red Ministrstva, intotistega ministrstva, ki bi v prvi vrsti moralo poskrbeti, da do zlorab ne bo prihajalo. Znova se odpirajo poti še naslednjemu valu divje privatizacije! Naslovnemu Ministrstvu in poslancem smo že večkrat dokazali, da ureditev, kjer ni predpisanega minimalnega deleža poplačila v slovenskem sistemu oziroma okolju pomeni, da se dober namen režima brez omejitev takoj izrodi intov najhujši obliki. Verjamemo, da so Ministrstvo in vsi člani delovne skupine zelo dobro seznanjeni s številni takšnimi primeri iz naše bližnje preteklosti, ko teh omejitev ni bilo. Verjamemo, da zelo dobro poznajo, kaj se je dogajalo, kakšen metode so bile uporabljene, da so na koncu upniki ostali praviloma praznih rok oz. s simboličnim plačilom, lastniki in posamezniki pa so prišli zastonj oz. s simboličnim vložkom do velikega premoženja, tudi prevzema s prisilno poravnavo očiščene družbe. Če patoni uspelo, so jo vsaj do stečaja izčrpali. Na čigavo škodo? Verjamemo, da naslovno Ministrstvo in člani delovne skupine zelo dobro poznajo ta odgovor.

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo.

Lep pozdrav

Mira ČrešnarVodja odnosov z javnostmi

OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJECelovška 71, 1000 LjubljanaT:+386 (0)1 58 30 823, 580 30 501M:+386 (0)41 936 844

E:mira.cresnar@ozs.si|www.ozs.si

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!