Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

Krški občinski svetniki na zadnji seji

Krško, 11. september 2014 – Članice in člani Občinskega sveta občine Krško so se včeraj sestali na še zadnji seji v tem mandatu, ki ga je župan občine Krško mag. Miran Stanko ocenil za uspešnega, saj so svetniki vse ključne točke sprejeli s konsenzom.

Krško, 11. september 2014 – Članice in člani Občinskega sveta občine Krško so se včeraj sestali na še zadnji seji v tem mandatu, ki ga je župan občine Krško mag. Miran Stanko ocenil za uspešnega, saj so svetniki vse ključne točke sprejeli s konsenzom. Tokrat so med drugim sprejeli odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za staro jedro Leskovec, spremembe in dopolnitve odloka o ureditvenem načrtu za naselje Videm ter se seznanili s poročilom o izvršitvi proračuna Občine Krško za prvo polletje letošnjega leta.
Nove načrtovane ureditve v starem jedru Leskovca
Svetniki so sprejeli Odlok o OPPN staro jedro Leskovec pri Krškem, ki med drugim na 13, g hektarja velikem območju načrtuje naslednje večje prostorske ureditve, in sicer del obvozne ceste Leskovec s krožiščem/križiščem na Leskovški cesti, parkirne površine pri cerkvi, med župniščem in vrtcem, pri objektu Varstveno delovnega centra in pri novih stavbah, ureditev pešpoti, ureditev parka z ribnikom, pešpotmi in urbano opremo pod glavno cerkvijo, stanovanjske stavbe na območju Grajske poti, Grebenčeve ulice, Poti na Črnile, severno od Ulice Anke Salmič ter severno od Wolfove ulice, avtobusna postajališča, cestne povezave Ulice Staneta Žagarja in Grebenčeve ceste, rekonstrukcijo obstoječih cest ter izgradnjo novih. Po besedah vodje oddelka za urejanja prostora in varstvo okolja Simone Lubšina bodo z novimi ureditvami med drugim rešene tudi težave s parkirišči, dostopi in cestnimi povezavami ter ureditev prometnega režima na osrednjem trgu.
Ob avtobusni postaji na Vidmu načrtovan zdravstveni center in poslovne stavbe

Na pobudo investitorja – Zdravstvenega centra Aristotel iz Krškega bo na območju domačije Jesenšek na Kolodvorski ulici, zraven avtobusne postaje na Vidmu po spremenjenem in dopolnjenem odloku o ureditvenem načrtu za naselje Videm, ki ga je občinski svet včeraj potrdil, v naslednjem letu zrasel nov zdravstveni center, ki ga bo investitor preselil na to lokacijo. Kot je svetnikom pojasnila Simona Lubšina, se po tem odloku na tem območju načrtujeta dva kompleksa, pri čemer se bo v prvem izvajala zdravstvena dejavnost, drugi - poslovni objekt pa bo namenjen za razvoj nadgradnje zdravstvenega centra z lepotnimi, sprostitvenimi in drugimi programi ali za opravljanje trgovske, oskrbne, storitvene dejavnosti.

Med drugim so se svetniki seznanili tudi s poročilom o izvršitvi proračuna za prvo polletje letošnjega leta, po katerem realizacija prihodkov znaša 36, 2 % prihodkov, načrtovanih v veljavnem proračunu, odhodkov pa 36,6 % načrtovane porabe za leto 2014. Namreč, večina investicij, ki so sofinancirane iz EU in državnega proračuna (energetske sanacije osnovnih šol), se je začela v juniju in bo realizirana šele v jesenskih mesecih. Po ocenah bo realizacija do konca leta več kot 90-odstotna.

Sprejeli so tudi sklep o dopolnitvi načrta razvoja in vzdrževanja občinskih cest za obdobje od leta 2014 do 2017. Spremembe in dopolnitve se nanašajo na leto 2014, skladno z možnostmi tekočega proračuna.

Potrdili so tudi sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o določitvi voznega reda in avtobusnih linij, na katerih se izvaja javni prevoz potnikov v mestnem prometu v občini Krško. Ta določa dodatni dve avtobusni liniji v dopoldanskem času med 8. in 12. uro. Spremenjene pa so tudi cene kart za mestni in primestni promet v občini Krško, ki bodo začele veljati s 1. oktobrom 2014. Karta za vožnjo mestnega avtobusa bo stala 0,50 evra, mesečna vozovnica 10 evrov. Cene primestnega avtobusa, ki se vežejo na šolske avtobuse in imajo povezave v Krško na avtobusno postajo, pa so prav tako subvencionirane, znašajo pa od 0,50 do 2,20 evra, odvisno od relacije.

***

Lidija Petrišič Colarič, Občina Krško, odnosi z javnostmi
M: 040 900 338
e-naslov: lidija.petrisic-colaric@krsko.si

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!