Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

Predstavitev projekta »Najboljše z Rake«, akronim Raška č'bula

Turistično društvo Lovrenc Raka je skupaj z regijskimi partnerji Centrom za podjetništvo in turizem Krško, Seles d.o.o. ter Društvom za trajnostni razvoj Terra Vera videl priložnost v okviru razpisa LAS Posavje.

Novinarska konferenca, 12.9.2014, prostori KS Raka
Turistično društvo Lovrenc Raka je skupaj z regijskimi partnerji Centrom za podjetništvo in turizem Krško, Seles d.o.o. ter Društvom za trajnostni razvoj Terra Vera videl priložnost v okviru razpisa LAS Posavje. Prijava na 4. javni poziv LAS Posavje za nabor projektov, ki so upravičeni do nepovratnih sredstev LEADER iz kvote 2011, 2012, 2013, je bila uspešna. Tako se je v marcu 2013 pričel izvajati projekt »Najboljše z Rake«, akronim »Raška č'bula«. Skupna vrednost projekta ob prijavi je bila 49.976,02 € (z DDV), višina odobrenega zneska sofinanciranja pa je bila 38.037,55 €, preostala sredstva zagotavljajo partnerji v projektu.
Aktivnosti
Projekt je bil zasnovan od spodaj navzgor, glede na potrebe in pobude prebivalcev. Splošni cilj projekta je bil »Dvigniti dodano vrednost lokalnim proizvodom in storitvam«. V okviru tega je bil poseben poudarek namenjen vzpodbujanju lokalne pridelave hrane, povezovanju in sodelovanju ponudnikov lokalnih pridelovalcev raške č'bule in drugih pridelkov in izdelkov, ponudnikov turističnih in gostinskih storitev.
Projektne aktivnosti, sicer razporejene v 2. fazi, so se začele odvijati marca 2013, zaključile pa so se v septembru 2014.
V 1. fazi projekta so potekale naslednje aktivnosti:
- animiranje lokalnega prebivalstva s forumi, z animiranjem rokodelcev, z raziskovalnim taborom o raški kulinariki, z individualnimi svetovanji, s svetovanji s področja kmetijstva, z lončarsko delavnico;
- organizacije 3 strokovnih delavnic na temo kolobarjenja, priprave tal, sajenja ter tehnologije pridelave, priprave na trg, priložnosti v lokalnem okolju in registracija dopolnilne dejavnosti ter organizacija strokovne ekskurzije;
- izvedba kulinarične delavnice s poudarkom na raški č'buli;
- ureditev razstavnega prostora in prostora za delavnice za izvajanje kulinaričnih delavnic z namenom medgeneracijskega druženja;
- redno obveščanje javnosti.


V 2. fazi projekta so potekale naslednje aktivnosti:
- izvedba kulinarične delavnice s priznano nutricistko, ki je temeljila na pomenu lokalno pridelane hrane, njenem doprinosu k zdravemu načinu življenja ter pripravi sezonskih jedi s poudarkom na raški č'buli;
- oblikovanje celostne grafične podobe za kolektivno blagovno znamko Najboljše z Rake, s katero bo dosežena večja turistična in kulinarična prepoznavnost kraja;
- oblikovanje in tisk brošure, v kateri je glavni poudarek na ponudbi domačinov, ki pridelujejo in izdelujejo raznovrstne domače dobrote in izdelke pod blagovno znamko »Najboljše z Rake«;
- izdelava strokovnih podlag za raško č'bulo, ki bodo pridelovalcem v pomoč pri pridelavi.
Trajnost projekta
Projekt bo imel trajnostni vpliv na regijo. Vključenost lokalnih zainteresiranih strani v razvoj projekta krepi njihovo zavezanost razvoju območja in pripomore k večji identiteti. Ustanovljeno je bilo Združenje Najboljše z Rake, v katerem so vključeni pridelovalci, predelovalci in izdelovalci. Trajnost projekta bo izražena z možnostjo nadgradnje projekta, in sicer z vključevanjem novih ponudnikov pridelkov/izdelkov v Združenje Najboljše z Rake ter v spremenjeni miselnosti kupcev, da je domače boljše, bolj zdravo. Pomen raške č'bule, ki uspeva v teh krajih, sega v preteklost in je na Raki posebej priznana. Včasih so kmečke žene iz Rake peš skozi Krakovski gozd nosile prodajat čebulo na trg v Kostanjevico na Krki iz česar izhaja zamisel za Č’bularski pohod. V skladu z ritmom pridelovanja čebule, so se v teh krajih razvili in obdržali mnogi običaji, navade, reki in izreki, tradicionalne jedi, ki jih je potrebno ohranjati oz. oživljati tudi v prihodnje.
Inovativnost projekta
Inovativnost projekta Najboljše z Rake je na prepoznavanju avtohtonosti raške č'bule, značilne za projektno območje, v spodbujanju njene proizvodnje in rabe v gostinsko-turistični ponudbi območja. Skozi programe usposabljanj in strokovno ekskurzijo so se prebivalci območja podučili o možnostih in načinih pridelave zelenjave, predvsem raške č'bule, pridelava katere omogoča razvoj novih delovnih mest na kmetiji, v gostinstvu in turizmu pa je osnova za razvoj novega turističnega produkta. Lokalni pridelovalci in rokodelci so se povezali v Združenje Najboljše z Rake in bodo v novo opremljenem razstavno-prodajnem prostoru skozi skupno blagovno znamko Najboljše z Rake promovirali kmetijske pridelke in rokodelske izdelke. Rezultata projekta sta tudi novo delovno mesto in nov rokodelski izdelek z mnenjem domače in umetnostne obrti.

Komu je projekt namenjen
Projekt je namenjen povezovanju in sodelovanju ponudnikov turističnih in gostinskih storitev, lokalnih pridelovalcev, rokodelcev. Oblikovali se bodo novi načini sodelovanja in skupnega promoviranja, obenem pa se bo zagotavljala skupna infrastruktura. Projekt bo prispeval k večjemu povezovanju lokalnega prebivalstva in občutku pripadnosti lokalnemu okolju, medgeneracijskemu sodelovanju in povezovanju. Skozi kolektivno blagovno znamko Najboljše z Rake bo dosežena večja turistična in kulinarična prepoznavnost kraja, porast obiska turistov in posledično dvig dohodka lokalnih prebivalcev. Projekt je namenjen celotnemu prebivalstvu in vsem obiskovalcem območja.
Specifični cilji projekta so med drugim:
- razviti novo prodajno pot pod enotno blagovno znamko;
- povezati lokalne pridelovalce oz./ in izdelovalce ter vzpostavljeno neformalno Združenje ponudnikov Najboljše z Rake;
- razviti nove kakovostne pridelke in izdelke;
- z urejeno infrastrukturo in promocijo dvigniti prepoznavnost in obseg prodaje pri ponudnikih;
- z izobraževanjem zagotoviti kakovostne lokalne pridelke, izdelke.
Večje zavedanje o pomenu lokalno pridelane hrane ima številne pozitivne učinke tako na potrošnike, ki lahko tako uživajo kakovostnejšo hrano, kot tudi na kmete, ki se trudijo vzgajati zdravo zelenjavo in sadje, predelovalce, ki ohranjajo stare poznane recepture.
Sodobnemu človeku ne sme biti več vseeno, kakšno hrano uživa. Iz zdravstvenega vidika se priporoča uživanje sezonske zelenjave in sadja z lokalnega okolja, saj sta običajno bolj optimalno dozorela in imata višjo hranilno vrednost. Lokalna trajnostna oskrba pa ima poleg kakovostnejših živil še širši družbeni pomen. Poudariti želimo avtohtonost, posebnost in edinstveni karakter našega prostora, ki skupaj tvorijo bogato izkušnjo za obiskovalca, ki je bogatejša in bolj polna, kot zgolj njene posamezne enote. Obiskovalce in lokalno skupnost želimo vključiti v učenje o prostoru in spodbujati domačine, da predstavljajo naravno in kulturno dediščino, s čimer obiskovalci dobijo bolj bogato in pristno izkušnjo, domačini pa razvijejo ponos do okolja v katerem živijo. Ob zaključku 2. faze se partnerji zahvaljujejo vsem, ki so sodelovali in v bodoče vabijo vse zainteresirane, da se jim pridružijo.


Več informacij o projektu dobite pri Turističnem društvu Lovrenc Raka (tel. št. 041 532 727).

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!