Novice

Nazaj na novice

V OZS kritični: Na zakon o vajeništvu ne pristajamo, naj izobražujejo sindikati!

Člani Upravnega odbora Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (UO OZS) so na današnji seji soglasno nasprotovali zadnjemu predlogu zakona o vajeništvu, ki sindikatom omogoča nadzor delodajalcev. Predlog predvideva ustanovitev posebnih komisij, v katerih bi bili tudi predstavniki sindikatov, delodajalci pa bi morali celo pred delovno sodišče, če ne bi izpolnili vseh svojih obveznosti. Za OZS je nov predlog povsem nesprejemljiv in neresen, zato predlaga, naj v tem primeru vajence izobražujejo kar sindikati.

V OZS kritični: Na zakon o vajeništvu ne pristajamo, naj izobražujejo sindikati!

Sporočilo za javnost

Ljubljana, 20. december 2016 – Člani Upravnega odbora Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (UO OZS) so na današnji seji soglasno nasprotovali zadnjemu predlogu zakona o vajeništvu, ki sindikatom omogoča nadzor delodajalcev. Predlog predvideva ustanovitev posebnih komisij, v katerih bi bili tudi predstavniki sindikatov, delodajalci pa bi morali celo pred delovno sodišče, če ne bi izpolnili vseh svojih obveznosti. Za OZS je nov predlog povsem nesprejemljiv in neresen, zato predlaga, naj v tem primeru vajence izobražujejo kar sindikati.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je po tem, ko je bil predlog zakona o vajeništvu že usklajen z delodajalci, predstavilo nov predlog zakona, ki mu OZS odločno nasprotuje. V novem predlogu je namreč zapisano, da bi posebna komisija, v kateri bi bili tudi predstavniki sindikatov, spremljala izvajanje vajeništva. Komisija bi pridobila informacije za izdelavo poročila o izvajanju vajencev pri delavcih, ki so zaposleni pri delodajalcu. Sindikati so celo želeli imeti vpogled v kazensko in prekrškovno evidenco delodajalcev, čemur je OZS nasprotovala, saj je dolžnost inšpektoratov, da v primeru nepravilnosti obvestijo pristojno zbornico, ki potrjuje pogodbe o vajeništvu.

V OZS poudarjajo, da je vajenec dijak in zanj skrbijo starši oz. zakoniti zastopniki, zato ni logično, da lahko dijak išče sodno varstvo pred delovnim sodiščem, če delodajalec ne izpolnjuje vseh svojih obveznosti.

”Predlog zakona se spreminja iz ure v uro, kar je neresno in nesprejemljivo. Pri vajeništvu gre za izobraževalni proces, ne za delovno razmerje, zakaj torej spore reševati pred delovnim sodiščem? Takšnega vajeniškega sistema se ne gremo. Naj potem kar sindikati prevzamejo izobraževanje vajencev,” je do novega predloga zakona kritičen Branko Meh, predsednik OZS.

”Gre za bitko, v kateri nam želi država prilepiti etiketo delodajalca, ne izobraževalca. V izobraževalnem procesu ni sindikatov, zakaj bi bili sindikati potem v vajeniškem sistemu, če ne gre za delovni proces. Na to ne smemo pristati, saj nismo naivni,” je bil oster Alojz Kovšca, državni svetnik.

UO OZS je obravnaval tudi zakon o inšpekciji dela, s katerim se delodajalci ne strinjajo. V njem je namreč zapisano, da lahko inšpektor sam presodi, ali gre za elemente delovnega razmerja in delodajalcu odredi, da delavcu izroči pogodbo o zaposlitvi. Delodajalci nasprotujejo temu, da s pritožbo zoper inšpektorjevo odločbo ne morejo zadržati ukrepa in se sprašujejo, kdo bo delodajalcem povrnil stroške, ki jih je imel z delavcem v primeru, da upravno sodišče čez dve leti ugotovil, da je bila inšpektorjeva odločba nepravilna.

Tudi zakon o delovnih razmerjih uvaja nekatere vsebinske spremembe. Delovno razmerje lahko odpove delavec ali delodajalec, lahko pa se o tem sporazumeta. Kadar ni nobenega razloga za odpoved, se lahko dogovorita, da delavcu lahko pripada 6-mesečno nadomestilo, ki ga krije delodajalec. OZS se ne strinja s tem, da bi bilo to odslej pravilo. Če delavec dobi delo prej kot v 6 mesecih, bi se moralo nadomestilo vrniti delodajalcu oziroma delodajalcu ni treba več plačevati nadomestila.

Člani UO OZS so bili soglasni, da bi moral obstajati mehanizem, da se delavec in delodajalec lahko razideta, če ugotovita, da skupaj ne funkcionirata. Bogdan Oblak je dejal, da je cilj delodajalcev lažje odpuščanje in zaposlovanje, kar bo posledično privedlo do tega, da bo manj prekarnih delavcev.

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!