Novice

Nazaj na novice

POLAGANJE TEMELJNEGA KAMNA ZA IZGRADNJO PRIZIDKA INŠTITUTA ZA ENERGETIKO FAKULTETE ZA ENERGETIKO UNIVERZE V MARIBORU

Vrbina pri Krškem – slovesnost ob polaganju temeljnega kamna prizidka Inštituta za energetiko Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru.

POLAGANJE TEMELJNEGA KAMNA ZA IZGRADNJO PRIZIDKA INŠTITUTA ZA ENERGETIKO FAKULTETE ZA ENERGETIKO UNIVERZE V MARIBORU

Petek, 4. september 2015, Vrbina pri Krškem – slovesnost ob polaganju temeljnega kamna prizidka Inštituta za energetiko Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru.

Na slovesnosti so predstavniki uporabnika in naročnika objekta, lokalne skupnosti in izvajalca gradbenih del položili temeljni kamen za prizidek Inštituta za energetiko, s katerim bo Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru pridobila potrebno infrastrukturo za izvajanje znanstveno-raziskovalnega dela s širokega področja energetike. Izgradnja prizidka predstavlja del celovitega projekta "Inštitut za energetiko FE UM – 2.faza", v okviru katerega je načrtovana tudi izgradnja spremljajočih objektov ter dobava raziskovalne opreme.

Pri polaganju temeljnega kamna so sodelovali:

- Izr. prof. dr. Bojan Štumberger, dekan Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru,

- Red. prof. dr. Marko Jesenšek, prorektor Univerze v Mariboru,

- Mag. Miran Stanko, župan Občine Krško ter

- G. Miljenko Muha, predsednik uprave družbe Kostak d.d.

V načrtovan prizidek Inštituta za energetiko bosta umeščena dva laboratorija fakultete, in sicer:

- Laboratorij za aero in hidro energetske tehnologije,

- Laboratorij CADER za virtualni inženiring.

V okviru obstoječega že zgrajenega dela Inštituta za energetiko bo po zaključku projekta umeščenih sedem laboratorijev:

- Laboratorij za aplikativno elektrotehniko,

- Laboratorij za energetske pretvorbe,

- Laboratorij za energetski management in inženiring,

- Laboratorij za ekologijo in varstvo okolja

- Laboratorij za električne stroje in pogone

- Laboratorij za jedrsko energetiko,

- Laboratorij za termomehaniko, termoenergetiko in nanotehnologije.

Z izgradnjo prizidka bo pridobljenih dodatnih 127 m2 neto površin, kar z obstoječimi prostori Inštituta za energetiko zagotavlja skupnih 628 m2 neto površin za znanstveno-raziskovalne potrebe Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru.

V okviru celovitega projekta "Inštitut za energetiko FE UM – 2. faza" je načrtovana tudi nabava potrebne raziskovalne infrastrukture za delovanje vseh laboratorijev, kar bo omogočalo zaključeno in celovito znanstveno-raziskovalno delo na področju energetike, in sicer:

- merilne proge za razvoj aero in hidro energetskih tehnologij,

- sistemi za proizvodnjo toplote in opravljanje raziskav na področju termomehanike in termoenergetike,

- aplikativna oprema za razvoj senzorjev za detektiranje sevanj - uporabnost na področju jedrske energetike,

- sistemi za shranjevanje energije in spremljanje učinkovitosti energetskih pretvorb,

- merilna mesta za razvoj in raziskovanje na področju visoko učinkovitih električnih strojev in pogonov,

- oprema za razvoj električnih vozil in plovil,

- raziskovalna oprema za materiale in njihovo aplikativno uporabo v energetiki,

- oprema za razvoj samozadostnih in pametnih električnih omrežij,

- oprema za detektiranje potenciala obnovljivih virov,

- sistemi za izrabo obnovljivih virov,

- oprema za razvoj aplikacij v energetiki,

- oprema za razvoj metod in procesov za predelavo odpadkov in nevarnih snovi z namenom pridobivanja energije, upoštevajoč ekologijo in varstvo okolja,

- oprema za računalniško podprto konstruiranje prototipov na področju energetike,

- oprema za razvoj merilnih in senzorskih sistemov za uporabo na področju energetskega menedžmenta,

- ipd.

Skupna ocenjena vrednost projekta je 5.246.276 EUR z DDV, od tega je kar 4.391.370 EUR z DDV predvidenih za raziskovalno opremo, preostanek pa za GOI dela, projektno dokumentacijo, investicijsko dokumentacijo in ostale spremljajoče stroške. Projekt bo financiran iz evropskih sredstev v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj - ESRR (EU + MIZŠ).

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!