Novice

Nazaj na novice

Z izgradnjo dveh elektro transformatorskih postaj na Šaredu bodo zagotovljene potrebne kapacitete za priključitev načrtovanih gradenj

V skladu s sprejetim načrtom komunalnega opremljanja območja Šared, ki je bil sprejet na osnovi občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Šared je Občina v začetku letošnjega leta začela s prvo fazo komunalnega opremljanja.

Izola, 23.november 2018–V skladu s sprejetim načrtom komunalnega opremljanja območja Šared, ki je bil sprejet na osnovi občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Šared je Občina v začetku letošnjega leta začela s prvo fazo komunalnega opremljanja. Ta zajema izgradnjo kanalizacijskega sistema, ki bo Šared povezal z Izolo in naprej s skupno čistilno napravo v Kopru, v dolžini cca. 1,9 kilometrov. Medtem, ko Občina v kratkem pričakuje izdajo gradbenega dovoljenja za izgradnjo fekalnega kolektorja je Elektro Primorska pravkar pridobil gradbeno dovoljenje za postavitev dveh novih elektro transformatorskih postaj na Šaredu.

Elektro Primorska je pridobil gradbeno dovoljenje za izgradnjodveh novih transformatorskih postaj in nove kabelske kanalizacije v dolžini 500 metrov za napeljavo elektro instalacijna območju Šareda, katerih postavitev je predvidena v prvi polovici prihodnjega leta. S tem bodo zagotovljene potrebne kapacitete elektro moči za priključitev načrtovanih gradenj. Prav tako Občina pričakuje gradbeno dovoljenje zaizgradnjo fekalnega kolektorja, torej fekalne kanalizacije med Izolo in Šaredom. Izvajalec del je bil na osnovi javnega razpisa izbranmarca 2018, z njim je bila podpisana tudi pogodba. Pričetek del pa bo stekel po pridobitvi gradbenega dovoljenja, ki ga Občina pričakuje v začetku prihodnjega leta, saj je bila vloga za gradbeno dovoljenje na upravni enoti oddana junija letos.

Izdelani so tudinačrti ureditve kanalizacijskega in cestnega omrežja terostale infrastrukture v okviru prve faze opremljanja na območju samega naselja Šared, v teku pa je pridobivanje zemljišč, ki so pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja za omenjeni obseg del.

Za prvo fazo opremljanja in odkupe potrebnih zemljišč bo skupno namenjenih dobrih1,5 milijonov evrov,kar ustreza znesku do sedaj prodanih občinskih zemljišč in akontacij komunalnega prispevka na območju Šareda. Občina Izola se v skladu z obljubami drži načela, da prihodki iz prodaj premoženja na Šaredu ostanejo na Šaredu preko investicij v novo komunalno infrastrukturo.

Martina Miklavčič Šumanski

Podsekretar za razvoj kadrov in komuniciranje

Sottosegretario per il settore risorse umane e relazioni con il pubblico

T:+386 5 66 00 138

M:+386 41 288 703

E:martina.miklavcic-sumanski@izola.si

W:www.izola.si

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!