Blogamo

Nazaj na sporočila za javnost

PR na kvadrat

Vzajemno, natančno in korektno sodelovanje ni naključje.

Na podjetju Press Clipping smo v zadnjih desetih letih razvijali, vzpodbujali in narekovali metode merjenja, analiziranja in razumevanja korporativne publicitete. Upoštevajoč zahteve trga in dogajanje v širšem poslovnem okolju Evropske unije ter tudi bivše Jugoslavije, smo razvili paleto primernih rešitev. Pomemben dejavnik, ki vpliva na zahtevnost evalvacije publicitete je intenzivnost oz. prisotnost konkretne korporacije ali institucije v medijskem diskurzu (nekaterim se v enem tednu zgodi toliko, kot drugim v celem letu). Ključna je tudi velikost in organiziranost PR in marketinškega oddelka znotraj korporacije in transparentnost njihovega delovanja ter posledično participacije pri odločanju. Praktične izkušnje kažejo zelo različne stopnje preglednosti komunikacijskih funkcij v slovenskih korporacijah, prav to predstavlja osrednjo priložnost za nadaljnji razvoj trga merjenja odnosov z javnostmi. Kriza, menjave lastništva in usmerjenost na učinke krepijo vetrove sprememb. Barry Leggetter, predsednik AMEC-a, je leta 2009, ko smo ga gostili v okviru naše interne konference, dejal sledeče: "V recesiji se vodstva bolj zavedajo svojih stroškov, zato želijo še natančnejši odgovor na vprašanje, ali njihov program dosega zadane cilje in je učinkovit. Pričakuje se več rezultatov za manj denarja. In brez merjenja odgovora ne poznamo. Smo torej v obdobju priložnosti, tudi tistih za učenje…". To je postalo eno izmed vodil naše ekipe, ki se je izkazalo za bistveno.

Ko smo gostili takratnega in aktualnega predsednika AMEC-a, se je pričelo obdobje vzpona socialnih medijev ter z njimi povezanih mobilnih, na dotik občutljivih ekranskih tehnologij, ki so povzročile in še povzročajo spremembe pri vzorcih potrošnje medijskih vsebin. Vzpostavitev novih kanalov je v zadnjih letih pomembno vplivala na obseg, strukturo in predvsem produkcijo vsebin. Tudi zaradi ekonomske krize medijev se je produkcija kvalitetnih vsebin zmanjšala, žal pa nove tehnologije zahtevajo ravno táko, osiromašeno vsebino. Ti procesi so še bolj poudarili vlogo odnosov z javnostmi pri produkciji vsebin (kar potrjuje tudi kadrovska migracija novinarjev v PR). Kljub temu je profesionalna in avtonomna produkcija vsebin ostala nepogrešljiva, s tem pa tudi vzdrževanje stabilnih odnosov med deležniki v medijskem ekosistemu. Zato se tudi načini evalvacije v svoji osnovi niso spremenili. Nekateri potrebujejo preprosto (ne)natančno štetje (koliko), nekateri pa precej več (koliko, kdo, kje, zakaj, česa, na kakšen način, s kakšnim učinkom, ...). Bistveno vprašanje torej ni, ali sploh meriti, ampak kdo in s kakšno metodo bo meril in kdo bo podatke uporabljal. Raba površnih analitičnih modelov lahko povsem razvrednoti dejansko opravljeno delo PR-praktikov in svetovalcev oziroma na drugi strani zamegli slabo opravljene naloge. Kot je dejal Barry Leggetter, imajo podjetja in organizacije (med njimi je tudi veliko članic AMEC-a) različne formule za merjenje. Pomembno je, da formula deluje, enotnega standarda za merjenje pa verjetno ne bo nikoli.

Naša ekipa, ki šteje 4 motivirane analitike, je izvedla tisoče analitičnih projektov za domače in tuje naročnike. Temelj našega razvoja in metodologije je sodelovanje z naročniki, ki so poslovno uspešni. Vzajemno, natančno in korektno sodelovanje ni naključje.

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!