Blogamo

Nazaj na sporočila za javnost

GLOBALNI PREGLED MERJENJA KOMUNIKACIJ

V raziskavi je sodelovalo 520 PR profesionalcev s celega sveta.

Anketo je izvedlo podjetje Benchpoint za AMEC (International Association for the Measurement and Evaluation of Communication) in IPR (Institute for Public Relations).

Ključne ugotovitve:

88 % vprašanih meni, da je merjenje komunikacij integralni del PR procesov, kar je za 10 odstotnih točk več kot leta 2004. Delež PR profesionalcev, ki meri učinek svojega dela, se povečuje. 77 % jih meri svoje delo, leta 2004 je isto trdilo 69 % vprašanih. Delež PR praktikov, ki so osebno vpleteni v merjenje, je prav tako v porastu iz 57 % leta 2004 na 67 % leta 2009. Najbolj priljubljeno orodje za merjenje je kliping (prav tako kot leta 2004), sledijo AVE (Advertising value equivalent) in rigoroznejše metode: notranji pregled, benchmarking in uporaba specialnih orodij za evaluacijo medijev. Kriteriji, ki so najpogosteje v uporabi (objave v ciljnih medijih, čas / proračun, merjenje rezultatov sporočil, zavedanje / image, zadovoljstvo klientov, doseganje zastavljenih ciljev), kažejo, da je stroka precej oddaljena od splošno sprejete metodologije. Glede na rezultate uporabe merskih orodij lahko PR profesionalce razdelimo v dva tabora:

a) zagovorniki merjenja rezultatov v medijih (kliping, AVE, specialna medijska orodja),

b) zagovorniki merjenja učinkov v ciljnih skupinah (javno mnenje, fokusne skupine…).

Velika večina uspeh svojega dela raje sodi glede na obseg publicitete v medijih, kot na učinek publicitete pri spremembi mnenja, zavedanja, tržnih rezultatov.

Vloga merjenja v splošnem ni problematična, pod vprašajem so posamezne metodologije; "poceni, enostavne opcije imajo (ne)uporabne rezultate, … sofisticirane in kvalitetnejši metode so dražje…" .

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!