Blogamo

Nazaj na sporočila za javnost

ANALIZIRANJE VSEBINE MEDIJEV PO MEDNARODNIH STANDARDIH

Podjetje Press clipping uspešno opravilo mednarodno certificirano izobraževanje mednarodne zveze za merjenje in ocenjevanje medijev

Študij je potekal jeseni 2012, končal pas se je z izdelavo zaključne naloge v februarju 2013 s katero je kandidat prikazal pridobljeno praktično znanje. Študij je potekal na posebni internetni interaktivni platformi, ki omogoča online predavanja, izmenjavo mnenj in dostop študijskih gradiv. Izobraževalni modul je prvenstveno namenjen kandidatom, ki že delajo na področju spremljanja in merjenja vsebine medijev , ter na drugi strani komunikacijskih profesionalcem, ki želijo razširiti in utrditi znanje na tej vse bolj pomembni prvini odnosov z javnostmi. Študij prinaša tudi znanja potrebna za danes zelo aktualno merjenje socialnih medijev.

Amec je s tem izobraževalnim modulom ponudil obravnavo metodologije, katere okviri so bili usklajeni na več zaporednih mednarodnih kongresih, na katerih so sodelovali tako akademiki, praktiki, raziskovalci in predvsem naročniki tovrstnih raziskav. Komunikacijski profesionalci namreč želijo delovati še bolj strateško, pri tem je zelo pomembna uporaba analiz, saj poleg načrtovanja komunikacijskih aktivnosti ta omogoča tudi ustrezen prikaz rezultatov komunikacijskih projektov poslovodstvu ali drugim odločevalcem.

Na podjetju Press Clipping se je izobraževanja udeležil vodja analiz Janez Kne.

"Na področju merjenja in vrednotenja medijskih objav je bilo v zadnjih 5 letih po ustanovitvi mednarodnega združenja za merjenje in vrednotenje komunikacije narejenih več pomembnih korakov v smeri vzpostavitve skupnih metodoloških standardov, ki naj bi veljale na trgu. Potem ko so strokovnjaki iz različnih podjetij, ki delujejo na vodilnih trgih določili Barcelonske principe se je še večji dosežek v začrtani smeri zgodil lani, ko je združenje prvič pripravilo izobraževanje, ki poleg ustrezne teorije vsebuje tudi primerne dobre prakse. Na podjetju smo se z navdušenjem odločili za to izobraževanje, saj tako ohranjamo in dopolnjujemo ustrezen in mednarodno primerljiv nivo znanja, ki ga uspešno prenašamo v naše storitve".

Desetletja se je stroka na področju odnosov z javnostmi in komunikacij trudila, da bi dokazala svojo vrednost. Razvoj na tem področju je bil počasen. Pogosto so se pojavljale črne napovedi glede razrešitve tega problema. Veliko pozornosti je bilo posvečeno kvantifikaciji učinkov komunikacij, še posebej denarnemu učinku. Ta oblika merjenja odnose z javnostmi enači z "ceneno" obliko oglaševanja.

Profesionalno vodeni odnosi z javnostmi zahtevajo skrbno planiranje in izvedbo. Vrednotenje komunikacij je integralni del planiranja: upoštevajo se pri določanju ciljev, ocenjevanju kvalitete izvedbe ter učinka komunikacijske kampanje, ter priskrbijo osnove za prevzem odgovornosti nad celotnim postopkom komunikacijske kampanje.

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!