AOP PC 2019


ANALIZA IN OPTIMIZACIJA POSLOVNIH PROCESOV V PODJETJU PRESS CLIPPING D.O.O.

V zadnjem kvartalu 2019 smo v Press Clipping d.o.o. pričeli z izvajanjem operacije Analiza in optimizacija poslovnih procesov – AOP PC 2019.

Namen operacije je preko sofinanciranja upravičenih stroškov z optimizacijo poslovnih procesov povišati učinkovitost poslovanja in posledično konkurenčnost podjetja.

Za izvedbo projekta so bila odobrena sredstva sofinanciranja v okviru Javnega razpisa za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2019-2020 »Procesne izboljšave 2019-2020 – PRIZ 19-20«.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.
www.eu-skladi.si

Responsive image